DUYURULAR

Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü

Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü

 

2018 yılı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Raoul Wallenberg Enstitüsü, Türkiye’de engellilik alanında tamamlanan lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilecek tezlere “Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü” verecektir. Bu ödül üniversitelerde sosyal bilimlerin farklı alanlarında engellilik alanında insan hakları yaklaşımını temel alan lisansüstü düzeyinde araştırmalar yapılmasını özendirmeyi amaçlamaktadır.

Ödül 2018 yılından itibaren 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir tören ile sahiplerine verilecektir.

Ödül tutarı yüksek lisans için 5,000TL, doktora için 10,000TL’dir. Değer görüldüğü takdirde yüksek lisans ve doktora alanlarından her biri için birer kişiye olmak üzere mansiyon ödülü verilebilir. Değerlendirme sürecinde jüri tarafından hiçbir tez çalışması ödül veya mansiyona layık görülmezse, o yıl için ödüller verilmeyebilir.

Bilim Kurulu:

  • Dikmen Bezmez (Dr. Öğr. Üy., Koç Üniversitesi, Sosyoloji)
  • Hande Sart (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri)
  • İdil Işıl Gül (Dr. Öğr. Üy., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk)
  • Müjde Koca Atabey (Dr. Öğr. Üy., İstinye Üniversitesi, Psikoloji)
  • Resa Aydın (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Tıp)
  • Volkan Yılmaz (Dr. Öğr. Üy., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika)

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2018

Başvuru koşulları:

Ödüle aday gösterilecek tezlerin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora ya da yüksek lisans tezi olması beklenmektedir. Tezin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Tezin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması ve ödül almamış olması gerekmektedir.

Başvuruda şu belgeler talep edilmektedir:

  • Adayın onaylanmış ve YÖK’e teslim edilmiş tez çalışması
  • Adayın özgeçmişi
  • Adayın ödüle başvuru gerekçesi (1000 kelime)
  • Mezuniyet belgesi

Başvuru belgelerinin eksiksiz bir biçimde ve en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar PDF formatında spf@boun.edu.tr adresine, e-mail konusuna “Lisansüstü Tez Ödülü – Ad Soyad” yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

15.09.2018

Öğretim üyelerimiz Ayşe Buğra ve Volkan Yılmaz 21 Haziran 2018 tarihinde Medyascope’ta Tamer Durak’ın konuğu oldular. ‘Toplumsal Eşitsizlikler, İstihdam ve Sosyal Politika’ başlıklı programı internet üzerinden izleyebilirsiniz.

Öğretim üyelerimiz Ayşe Buğra ve Volkan Yılmaz 21 Haziran 2018 tarihinde Medyascope’ta Tamer Durak’ın konuğu oldular. ‘Toplumsal Eşitsizlikler, İstihdam ve Sosyal Politika’ başlıklı programı internet üzerinden izleyebilirsiniz.

21.06.2018

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Haziran tarihinde düzenlenen İnsan Hakları Kentleri Çalıştayı’nda ‘Kent düzeyinde engelli hakları: Yaklaşım, uygulanabilirlik ve izle

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Haziran tarihinde düzenlenen İnsan Hakları Kentleri Çalıştayı’nda ‘Kent düzeyinde engelli hakları: Yaklaşım, uygulanabilirlik ve izleme’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

08.06.2018

Ayşe Buğra “Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü”nü kazandı

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün önerisiyle verilmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu merkezinin kurucu başkanlarından Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya takdim edildi.

 

02.05.2018

William Armstrong’un öğretim üyemiz Volkan Yılmaz’ın The Politics of Healthcare Reform in Turkey isimli son kitabına ilişkin kitap değerlendirmesi bugün Hürriyet Daily News’ta yayınlandı.

William Armstrong’un öğretim üyemiz Volkan Yılmaz’ın The Politics of Healthcare Reform in Turkey isimli son kitabına ilişkin kitap değerlendirmesi bugün Hürriyet Daily News’ta yayınlandı.

29.03.2018

Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Arasında Sosyal Politika Alanında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Arasında Sosyal Politika Alanında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İsveç’te bulunan Lund Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Anabilim Dalı ve Sosyal Politika Forumu arasında sosyal politika alanında ortak akademik çalışmalar yapılmasını desteklemek üzere İyi Niyet Çerçeve Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında taraflar, üç yıl boyunca sosyal politika alanında akademik eğitim ve araştırma programlarının gelişimini karşılıklı destekleyecek; insan hakları alanındaki konularda seminerler düzenleyerek akademi ve toplum arasındaki bağı güçlendiren eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Volkan Yılmaz ile Sosyal Politika Forumu araştırmacılarından Nazlı Avşaroğlu tarafından Ekim 2017 tarihinde yürütülmeye başlanan çalışmaların sonucunda engelli ve yaşlı hakları alanlarında araştırma yürütmüş/yürütmekte olan araştırmacıların akademik bir envanteri çıkarılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, engelli hakları araştırmaları alanında atölye çalışması gerçekleştirilerek engelli hakları alanında “bağımsız yaşam” perspektifi bağlamında çalışan hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal politika ve sosyal hizmetler gibi farklı disiplinlerden gelen öğretim üyeleri ile paylaşılmıştır. Sağlık hizmetlerine erişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, ruh sağlığı, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta ayrımcılık ve damgalanma gibi alt başlıkları içeren “Sağlıkta eşitsizlikler” alanında gerçekleştirilecek olan bir diğer akademik envanter çalışması ise sürmektedir. 

Bu atölyeye katılan öğretim üyelerinin farklı engel gruplarının ihtiyaçlarının sınıf ortamında nasıl dikkate alabileceklerine ilişkin desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtmelerinde hareketle, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından ”Engelli haklarını sınıfa taşımak: Kapsayıcı eğitim atölyesi” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Atölye çalışması ile öğretim üyelerine dersleri planlarken ve yürütürken engelli öğrencilerin fiziksel ve bilgiye erişilebilirliklerini hangi yollarla nasıl gözetebileceklerine yönelik bilgi paylaşımı bilgilendirme yapılacaktır. Atölye çalışması Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Hande Sart ve Engin Yılmaz tarafından gerçekleştirilecektir.

Engellilik ve engelli haklarının akademik çalışmalarda daha fazla teşvik edilmesini sağlamak için lisansüstü öğrencilerine yönelik sosyal araştırmalarda engelli hakları yaklaşımı eğitimi de 2018 yılı içinde gerçekleştirilecek faaliyetler arasındadır.

Engellilik ve engelli haklarının araştırma gündemlerine eklemlenmesini desteklemek ve lisansüstü öğrencilerinin engelli hakları yaklaşımını temel alan araştırmalar yapılmasını özendirmek amacıyla Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından bu yıldan itibaren her yıl Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü verilmeye başlanacaktır.

RWI desteğiyle 2018 yılının Eylül ayı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’na yeni başlayacak olan ve sosyal politika alanında insan hakları temelli bir çerçevede araştırma yürütecek bir yüksek lisans öğrencisine iki yıl boyunca yüksek lisans bursu sağlanacaktır.

Ortaklık kapsamında bu yıl RWI sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları “Sosyal Politika Seminerleri” programının zenginleşmesine katkı sunacaktır. RWI desteğiyle sağlık ve insan hakları alanında çalışan beş öğretim üyesi Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşma yapmak üzere davet edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2018

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 23 Mart Cuma günü düzenlenen etkinlikte "The Politics of Healthcare Reform in Turkey" adlı kitabını sunacak.

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 23 Mart Cuma günü düzenlenen etkinlikte "The Politics of Healthcare Reform in Turkey" adlı kitabını sunacak. 

Konuşma dili İngilizce olan etkinliğin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Department of Political Science & International Relations presents Book Launch with Assist. Prof. Volkan Yılmaz:

The Politics of Healthcare Reform in Turkey

Friday, March 23 / 14.30 IB 204

 

Book Abstract:

Contemporary healthcare reforms are complex political processes within which a multitude of actors negotiate whether and to what extent healthcare services remain a social right or a commodity. The transformation in the healthcare system in Turkey since 2003 has been one of them, which has been portrayed as a benchmark for building universal healthcare systems in emerging market economies by international organizations such as World Health Organisation and the World Bank. The paper explores the political dynamics of the transformation in the healthcare system in Turkey since 2003 and addresses the following questions: What were the political dynamics that enabled the reform? What political conflicts did the reform generate?

How and to whose benefit have these conflicts been resolved?

23.03.2018

Emeritus Profesör Ayşe Buğra'nın “Karşılaştırmalı Verilerle Türkiye’de Kadın – Erkek Eşitsizliği” başlıklı yazısı Sarkaç dergisinde yayınlandı.

Emeritus Profesör Ayşe Buğra'nın “Karşılaştırmalı Verilerle Türkiye’de Kadın – Erkek Eşitsizliği” başlıklı yazısı Sarkaç dergisinde yayınlandı.

 

08.03.2018

Genel Kurul Üyelerimiz Başak Akkan ve Serra Müderrisoglu'nun, Pınar Uyan-Semerci ve Emre Erdogan ile birlikte kaleme aldığı “How Do Children Contextualize Their Well-Being? Methodological Insights from a Neighborhood Based Qualitative Study in Istanbul” b

Genel Kurul Üyelerimiz Başak Akkan ve Serra Müderrisoglu'nun, Pınar Uyan-Semerci ve Emre Erdogan ile birlikte kaleme aldığı “How Do Children Contextualize Their Well-Being? Methodological Insights from a Neighborhood Based Qualitative Study in Istanbul” başlıklı makalesi Springer Netherlands’de yayınlandı. https://doi.org/10.1007/s12187-018-9532-9

25.01.2018

Merkez Müdürü Volkan Yılmaz Türk Toraks Derneği tarafından 7 Ocak 2018’de düzenlenen Özel Hekimlik Alanı ve Sorunları Çalıştayı’nda Özel Hastanecilik Sektöründe Değişen Çalışma İlişkileri başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

07.01.2018

Yeni Makale: Akkan B.(2017)The Politics of Care in Turkey: Sacred Familialism in a Changing Political Context, Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, jxx011, https://doi.org/10.1093/sp/jxx011

21.11.2017

Öğretim üyemiz İpek Göçme'in Koç Üniversitesi’nden Azer Kılıç ile birlikte kaleme aldığı “Egg freezing experiences of women in Turkey: From the social context to the narratives of reproductive ageing and empowerment” başlıklı makalesi European Journal of

21.11.2017

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Nurhan Yentürk ile birlikte kaleme aldığı “Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının tarihsel seyri: Betimleyici bir değerlendirme” başlıklı makalesi Toplum ve Hekim dergisinde yayınlandı.

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Nurhan Yentürk ile birlikte kaleme aldığı “Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının tarihsel seyri: Betimleyici bir değerlendirme” başlıklı makalesi Toplum ve Hekim dergisinde yayınlandı.

08.11.2017

Yeni Makale: Uyan-Semerci P,Erdoğan E.Akkan B.,Müderrisoğlu S.,Karatay A. (2017) ‘Contextualizing Subjective Well-being of Children in Different Domains: Does Higher Safety Provide Higher Subjective Well-being for Child Citizens?’, Children and Youth Serv

07.11.2017

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz Avrupa Sosyoloji Birliği Sosyal Politikanın ve Sosyal Refahın Sosyolojisi (RN26) Araştırma Ağı’nın yönetim kuruluna seçildi.

07.11.2017

Yeni Makale: Akkan B., Deniz M. B. and Ertan M. (2017) Romanization of Poverty: Spatial Stigmatization of Roma Neighbourhoods in Turkey, Romani Studies, 27(1): 73-93.

06.11.2017

Sosyal Politika Forumu araştırmacılarından Nazlı Avşaroğlu, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen Senex 1. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’ne katıldı.

02.11.2017

Öğretim üyemiz Volkan Yılmaz, Talita Çetinoğlu ile birlikte 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Manchester Üniversitesi’nin düzenlediği Göç, Toplumlar ve Değişim başlıklı konferansta “İnsanî yardım ve sosyal politika bağlamında Türkiye’de Suriyeli mültecil

31.10.2017

Sosyal Politika Forumu Merkez Müdürü Volkan Yılmaz 21 Ekim’de Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSIHAK) tarafından gerçekleştirilen seminerde “Ruh Sağlığı Politikaları ve Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerine Geçiş” başlıklı bir sunum yapt

Sosyal Politika Forumu Merkez Müdürü Volkan Yılmaz 21 Ekim’de Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSIHAK) tarafından gerçekleştirilen seminerde “Ruh Sağlığı Politikaları ve Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerine Geçiş” başlıklı bir sunum yaptı.

21.10.2017

Sosyal Politika Forumu araştırmacılarından Çağla Gün 10. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi'nde "Sağlıkta Devletin Değişen Rolü: Şehir Hastaneleri Örneği" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sosyal Politika Forumu araştırmacılarından Çağla Gün 10. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi'nde "Sağlıkta Devletin Değişen Rolü: Şehir Hastaneleri Örneği" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

19.10.2017

Kenan Malik'i "What Can History Tell Us About Morality" başlıklı konuşması için ağırlıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın "The Politics of Healthcare Reform in Turkey" başlıklı kitabı yayınlandı.

05.04.2017

Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz Manchester Üniversitesi İnsanî Yardım Enstitüsü’nün düzenlediği

02.04.2017

Sosyal Politika Forumu araştırmacılarından Çağla Gün Sektör Buluşmaları- 5.Ulusal Sağlık Buluşmaları etkinliğine katıldı.

31.03.2017

Merkez araştırmacılarından Duygun Ruben, Elifcan Çelebi ve Simla Serim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Çalıştayı' na katıldılar.

30.03.2017

Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz'ın kaleme aldığı "Sağlık hizmetlerinin sunumunda güçlü bir kamu mevcudiyeti olmadan evrensel sağlık güvencesi tesis edilebilir mi?" başlıklı değerlendirme yazısı (İngilizce olarak) yayınlanmıştır.

01.03.2017

Prof. Ayşe Buğra Hacettepe Üniversitesi'nin düzenlediği Sağlık Politikası ve Hakkaniyet Çalıştayı'nda konuşma gerçekleştirecek.

22.02.2017

Prof. Ayşe Buğra The International Institute of Social Studies (ISS) tarafından düzenlenen Global Redistribution and the Challenges of Externally Financing Social Policy and Development adlı sempozyumda konuşma gerçekleştirecek.

17.02.2017

Çankaya Üniversitesi'nin düzenlediği VIII. Örgüt Kuramı Sempozyumu'nda Prof. Ayşe Buğra "Türkiye'de Yeni Kapitalizmle Birlikte Devlet-İş İlişkilerinde Ne Değişti?" başlıklı konuşma gerçekleştirecek.

02.02.2017

"Youth welfare policy in Turkey in comparative perspective: a case of ‘Denied Youth Citizenship’" adlı Volkan Yılmaz tarafından yazılan makale yayınlandı.

Yilmaz, V. (2016). Youth welfare policy in Turkey in comparative perspective: a case of ‘Denied Youth Citizenship’, Southeast European and Black Sea Studies, http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2016.1232894.

17.10.2016

Sosyal Politika Forumu Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Buğra ve Volkan Yılmaz öncülüğünde Sosyal Politika Forumu araştırmacıları tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Bölgesel İnsani Gelişme Raporu kapsamında hazırlanan Türkiye'd

17.10.2016

Alpkan Birelma “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”nü kazandı

Sosyal Politika Forumu Araştırmacılarından Dr. Alpkan Birelma‘nın Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yazılan “In Search of the Working Class: Workers’ Subjectivities and Resistance in an Istanbul Neighborhood” başlıklı tezi “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”ne değer görüldü.

 

17.10.2016

Uluslararası Seminer: Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz, "Changing origins of inequalities in access to health care services in Turkey: From occupational status to income"

King's College London - Changing origins of inequalities in access to health care services in Turkey

 

 

04.10.2016

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın çalışması Britanya Akademisi’nin desteğini almaya hak kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın çalışması Britanya Akademisi’nin desteğini almaya hak kazandı. Yılmaz’ın Newton Hareketlilik Hibesi programı kapsamında desteklenen çalışması cinsel sağlık ve üreme sağlığı politikalarına odaklanıyor. Akademi aynı hibe programı kapsamında Türkiye’den toplam dört çalışmayı desteklemeye karar verdi. Bu çalışmanın ileriki yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı ile Bristol Üniversitesi Politika Çalışmaları Okulu arasında araştırma ortaklıkları kurulmasının önünü açması bekleniyor. 

01.09.2016

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ETHOS Projesine Dahil Oldu

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, Hollanda merkezli Utrecht Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “ETHOS: Horizon 2020 Reversing Inequalities and Promoting Fairness” isimli projeye dahil olmaya hak kazandı

07.06.2016

Prof. Dr. Ayşe Buğra The World Academy of Sciences (TWAS) 2015 Sosyal Bilimler Ödülü'nün sahibi oldu

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi ve Sosyal Politika Forumu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Buğra, The World Academy of Sciences (TWAS) 2015 yılı Sosyal Bilimler ödülüne layık görüldü.

 

Celso Furtado Ödülü olarak da bilinen bu ödül Prof. Dr. Buğra’ya gelişmekte olan ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle verildi.

 İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapmakta olan Ayşe Buğra’nın kitapları arasında İktisatçılar ve İnsanlar(Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi:Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014) bulunuyor.

Ayrıca akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunan Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir (Alan Yayıncılık, 1986; İletişim Yayınları, 2000).

09.12.2015

Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz'a “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” verildi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nun araştırmacılardan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz'ın! Yılmaz “Health reform and new politics of health care in Turkey” başlıklı doktora tezini 2015 yılının başında Leeds Üniversitesi Siyasal ve Uluslararası Çalışmalar bölümünde tamamlamıştı.

 
 

16.10.2015

“'Adil ve Bağımsız' Piyasa Yönetimi: Sol Popülizmin 1970'ler Evreninden Bir Kesit” ve “Türkiye'de Taşeron Çalışma” adlı makaleler yayınlandı

Sosyal Politika Forumu araştırmacısı Dr. Özgür Burçak Gürsoy’un “'Adil ve Bağımsız' Piyasa Yönetimi: Sol Popülizmin 1970'ler Evreninden Bir Kesit” adlı makalesi ve Sosyal Politika Forumu araştırmacısı Alpkan Birelma’nın “Türkiye'de Taşeron Çalışma” adlı makalesi Toplum ve Bilim Dergisi 133. Sayısında yayınlanmıştır.

20.07.2015

Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırmasının Özet Sonuçları

Türkiye’de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması 2014 yılının ikinci yarısında SPoD ve SPF ortaklığında ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın danışmanlığında, Dr. Volkan Yılmaz ve Dr. İpek Göçmen tarafından gerçekleştirilen araştırmanın özet raporu yayınlandı.

Özet rapor için tıklayınız.

25.06.2015

Seminer: Contemporary Challenges to Social Policy

Seminer Programı

 

BOGAZICI UNIVERSITY SOCIAL POLICY FORUM WORKSHOP on

CONTEMPORARY CHALLENGES TO SOCIAL POLICY

5 – 6 June 2015

Senate Room, Rectorate Building

5 June 2015

Opening Remarks (09.30 – 09.50)

Ali Tekcan, Provost, Bogazici University

Ayşe Buğra, Director, Social Policy Forum

 

Social Policy, the Changing World of Labour (09.50 – 11.15)

Nick Ellison (University of York) “The End of 'Solidarity'? (Neo)liberalisation in European labour Markets”

Theo Papadopoulos (University of Bath) “Democracy and Social Policy: Labour, Austerity and the Decline of the European Social Model”

Moderator: Volkan Yılmaz (İstanbul Bilgi University and Bogazici University)

 

Coffee Break (11.15 – 11.30)

 

Globalization, Crisis and Social Policy Today (11.30 – 13:00)

Alexandra Kaasch (University of Bielefeld) “The New Politics of Crisis Management: Global voices on the role of social policies”

Andrew Fischer (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam)

Moderator: İpek Göçmen (Boğaziçi University) “Conceiving of Universalism in Social Policy for Global Application beyond Welfare State Typologies”

 

Lunch (13.00 – 14.30)

 

Welfare Regime Change and New Patterns of Social Exclusion: Views from Turkey (14.30 – 16.00)

Ayşe Buğra (Bogazici University), “Rethinking unequal citizenship in a late industrializing country”

Başak Ekim Akkan (Bogazici University and University of Utrecht), “Contested boundaries of the welfare mix in Turkey: Supported familialism in a Mediterranean context”

İpek Göçmen (Bogazici University) and Volkan Yılmaz (Bogazici University and Bilgi University), “Social exclusion of LGBTI individuals at the intersection of heterosexism and familialism”

6 June 2015

Roundtable: Teaching Social Policy Today (10.00 – 12.00)

 

Lunch (12.00 – 13.00)

 

* The workshop will be in English. There will not be any simultaneous translation.

 

05.06.2015

Fakülte üyemiz İpek Göçmen’in i Üniversitesi’nden Nurhan Yentürk ile birlikte kaleme aldığı “Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının tarihsel seyri: Betimleyici bir değerlendirme” başlıklı makalesi Toplum ve Hekim dergisinde yayınlandı.

01.01.1970