ATÖLYELER

Contemporary Challenges to Social Policy

BOGAZICI UNIVERSITY SOCIAL POLICY FORUM WORKSHOP on

CONTEMPORARY CHALLENGES TO SOCIAL POLICY

5 – 6 June 2015

Senate Room, Rectorate Building

5 June 2015

Opening Remarks (09.30 – 09.50)

Ali Tekcan, Provost, Bogazici University

Ayşe Buğra, Director, Social Policy Forum

 

Social Policy, the Changing World of Labour (09.50 – 11.15)

Nick Ellison (University of York) “The End of 'Solidarity'? (Neo)liberalisation in European labour Markets”

Theo Papadopoulos (University of Bath) “Democracy and Social Policy: Labour, Austerity and the Decline of the European Social Model”

Moderator: Volkan Yılmaz (İstanbul Bilgi University and Bogazici University)

 

Coffee Break (11.15 – 11.30)

 

Globalization, Crisis and Social Policy Today (11.30 – 13:00)

Alexandra Kaasch (University of Bielefeld) “The New Politics of Crisis Management: Global voices on the role of social policies”

Andrew Fischer (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam)

Moderator: İpek Göçmen (Boğaziçi University) “Conceiving of Universalism in Social Policy for Global Application beyond Welfare State Typologies”

 

Lunch (13.00 – 14.30)

 

Welfare Regime Change and New Patterns of Social Exclusion: Views from Turkey (14.30 – 16.00)

Ayşe Buğra (Bogazici University), “Rethinking unequal citizenship in a late industrializing country”

Başak Ekim Akkan (Bogazici University and University of Utrecht), “Contested boundaries of the welfare mix in Turkey: Supported familialism in a Mediterranean context”

İpek Göçmen (Bogazici University) and Volkan Yılmaz (Bogazici University and Bilgi University), “Social exclusion of LGBTI individuals at the intersection of heterosexism and familialism”

6 June 2015

Roundtable: Teaching Social Policy Today (10.00 – 12.00)

 

Lunch (12.00 – 13.00)

 

* The workshop will be in English. There will not be any simultaneous translation.

 

Türkiye’de Sağlık Sisteminin Dönüşü

Atölye programı için tıklayınız.

Akdeniz Ülkelerinde Kadın İstihdamının Tarihsel Değişimi

Atölye programı için tıklayınız.

Türkiye’de Demografik Dönüşüm: Yaşlanan bir Toplumun Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar Üzerine Birlikte Düşünmek

Atölye programı için tıklayınız.

Sonuç raporu için tıklayınız.

Uluslararası Antlaşmalar ve Sosyal Haklar

Yoksulluk ile Mücadele Ağı Atölye Çalışması

Uluslararası Antlaşmalar ve Sosyal Haklar

5 Nisan 2008, Cumartesi

Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

Oda No: 215

 

 

10:30-12:30                Sunuş

Uluslararası Antlaşmalar ve Sosyal Haklar Savunuculuğu

“Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi”

 “Avrupa Sosyal Şartı”

Ulaş Karan, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

 

12.:30-13.30               Öğle yemeği

 

13:30-16:30                Tartışma

Yoksulluk ile Mücadele Ağı savunuculuk faaliyetlerinde uluslararası antlaşmaları en etkin şekilde nasıl kullanabilir?

 

Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı’nı Tanımak

Yoksulluk ile Mücadele Ağı Atölye Çalışması:

Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı’nı tanımak (EAPN)

 

 

28 Şubat 2008, Perşembe

Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi (BTS) Fuaye Alanı

Güney Kampüs, Boğaziçi Üniversitesi

 

 

10:00               Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı temsilcilerinin tanıtılması

 

10:15               Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı (EAPN)

Misyon, amaçlar, faaliyetler
Tanya Basarab, EAPN Brüksel ofisi temsilcisi

 

11:30               Kahve molası

 

11:45               Yoksulluk ile Mücadele Ağı kurmak

Avusturya örneği
Michaela Moser, EAPN Başkan Yardımcısı, EAPN Avusturya

 

13.00               Öğlen yemeği

 

14:00               Asgari Gelir Desteği Kampanyası

            Avrupa ülkeleri tecrübeleri ve Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı’nın yaklaşımı 
Michaela Moser ve Tanya Basarab

 

 

15:00               Tartışma

 

16.00               Kapanış

Yoksullukla Mücadele Ağı Atölye Çalışması

Yoksulluk ile Mücadele Ağı Atölye Çalışması

26 Ocak 2008, Cumartesi

Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu

Albert Long Hall, Güney  Kampüs

 

 

10.30-11.00                İyi bir yaşam için yeterli bir gelire sahip olma ve kaliteli hizmetlere  ulaşım hakkı

Prof. Ayşe Buğra                                                                              

 

11.00-12.00                Tartışma ve Soru-Cevap

 

12.00-13.00                Öğle yemeği              

 

13.00-14.30                Asgari gelir ve sosyal hizmetlere dair yaklaşımlarımız

                                   Çalıştığımız gruplar ile ilişkilendirilmesi

 

14.30-15.00                Kahve molası

 

15.00-17.00                Asgari gelir ve sosyal hizmetlere dair sosyal taleplerimiz 

 Politika metninin oluşturulması

 

 

“Değişen Değerler Değişen Refah Devletleri: Almanya ve Türkiye’deki Sosyal Politikaların Avrupa Boyutu Üzerine”, Bremen International Graduate School of Social Science & Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu - 2. Ortak Atölye

Atölye programı için tıklayınız.

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

 

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı Temsilcisinin Katılımı ile Atölye Çalışması

 

17 Nisan 2006, Pazartesi

Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü

Akademik Kurul Odası

           

Sabah Oturumu

 

10.00   Açılış

“Türkiye’de Sosyal Dışlanma ile Mücadele Politikaları:

Avrupa Birliği Sosyal İçerme Süreci üzerine Gözlemler”

Prof. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

 

10.30   “Avrupa Birliği Yoksullluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Politikaları:

   Sivil Bir Ses olarak Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağının Rolü”

   Michaela Moser, Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı Temsilcisi

 

11.15   Kahve Arası

 

11.30   Tartışma

 

12.30   Öğle Yemeği

 

Öğleden sonra Oturumu

 

14.00   Tartışma

            Türkiye’de Sosyal Dışlanma ile Mücadelede STK’ların rolü

 

16.00    Kapanış

            “Türkiye’de Sosyal Haklar ve STK’lar”

Prof. Nurhan Yentürk, Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Merkezi

           

Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Sağlık Reformu

Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Sağlık Reformu

 

Sosyal Politika Forumu Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

17-18 Haziran 2005

 

 

16 Haziran Perşembe Katılımcı ve konuklarla akşam yemeği - 20:00

 

17 Haziran Cuma

 

  1. Oturum

 

10:00 –11:15

 

Açılış ve Projenin Sunumu

 

Çaglar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

“Health Sector Reform in the Context of Turkish Political Economy”

 

Nazan Üstündağ, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

“Health and Health Care from the Perspective of Citizens”

 

Tartışma

 

11:15-11:30  Kahve arası

 

11:30-12:30

 

Colin Leys, Queen’s University, Kanada

“Health Care between Politics and Markets”

  

Tartışma

 

12:30 – 14:15  Öğle yemeği

 

  1. Oturum

 

14:15-15:30

 

Ayşen Bulut, İstanbul Üniversitesi

History of Reform in Turkish Health Care”

 

Ana Marta Guillen, University of Oviedo, İspanya

“Health Sector Reform in Southern Europe”

 

Tartışma

 

15:30-15:45  Kahve arası

 

15:45-17:00

 

Peter Groenewegen, University of Utrecht, Hollanda

“Health Sector Reform in Eastern Europe”

 

Tartışma

 

 

18:00  Akşam yemeği

 

 

18 Haziran Cumartesi

 

  1. Oturum

 

10:00 – 11:30

 

Guido Giarelli, University of Bologna, İtalya

“Mediterranean Paradigm in a European perspective”

 

Ioannis Yfantopoulos, University of Athens, Yunanistan

“Health Sector Reform in Greece”

 

Tartışma

 

11:30-11:45  Kahve arası

 

11:45-12:45 

 

Richard Freeman, University of Edinburgh, İngiltere

“The Politics of Health in Europe”

 

Tartışma

 

12:45-13:45

 

Genel tartışma

 

 13:45 Öğle yemeği

 

Emeğin Yeni Dünyasında Sendikaların Değişen Rolü

Changing Role of Unions in the Contemporary World of Labour

Boğaziçi University Social Policy Forum

 

Friday November 26, 2004 

Venue: Boğaziçi Üniversitesi BTS (Saatli Bina) Fuaye Salonu, Güney Kampüs

 

9:30 - 10:00      Opening and Welcoming Speeches

 

10:00 - 11:00     Presentation of the preliminary findings of the project

 

Ayşe Buğra, Boğaziçi University; Fikret Adaman, Boğaziçi University; Ahmet Insel, Paris I Sorbonne and Galatasaray University

“Changing Role of Unions in the Contemporary World of Labour: The Case of Turkey”

 

11:00 – 11:30    Coffee Break

 

11:30 - 12: 30    Discussion

 

12:30 – 14:00    Lunch

 

14:00 – 15:30    General Overview of Labour Problems and Contemporary Union Activity I

            Chair: Fikret Şenses, Middle East Technical University

 

Ronaldo Munck, Dublin City University

            “Globalization, Labour and the Polanyi Problem”

           

Dan Gallin, Global Labour Institute        

            “Organizing in the Global Informal Economy”

 

Ulf Kadritzke, Berlin School of Economics

Social Justice and Trade Unions in Europe under Pressure - German Policies and Industrial Relations in an Internationally Comparative Perspective"

 

15:30 – 16:15    Discussion

 

16:15 – 16:45    Coffee Break

 

16:45 – 17:45    General Overview of Labour Problems and Contemporary Union Activity II

            Chair: Mine Eder, Boğaziçi University

 

Theo Nichols, Cardiff University

“Labour Segmentation and Other Issues: A Selective Look at Turkey, Brazil and East Asia”

           

Lazslo Neumann, National Employment Office, Hungary

“The Impacts of European Labour Standards on a New Member State- Hungarian Experiences”

 

17:45 – 18:30    Discussion

 

 

Saturday November 27, 2004 

Venue: Boğaziçi Üniversitesi BTS (Saatli Bina) Fuaye Salonu, Güney Kampüs

 

09:30 – 11:00    Views on European Labour Union Movement

            Chair: Burhan Şenatalar, Bilgi University

 

Klaus Mehrens, IG Metall, Germany.

            "Collective Bargaining Policies in Changing Circumstances"

 

Konrad Klingenburg , DGB, Germany.

            Contemporary Challenges for German Trade Unions”

 

      Peter Kerckhofs, European Trade Union Institute, ETUC

"European Works Councils and European Social Dialogue"

           

11:00 - 11:30     Coffee Break

 

11:30 - 13:30     General Discussion

 

13:30- 14:30      Lunch

 

20:00                Dinner

Küreselleşen Dünyada Yoksullukla Bir Mücadele Yöntemi: Vatandaşlık Geliri

 

Basic Income: Overcoming Insecurity in a Globalizing World

Boğaziçi University Social Policy Forum

 

Friday May 21, 2004 

Venue: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Salonu, Güney Kampüs

 

9:00-9:30          Registration

 

9:30-9:45          Welcoming Speeches

 

9:45-10:45        Keynote Speech 

 

-Dr. Guy Standing, Director of Socio-Economic Security, ILO and co-chairman of BIEN (Basic Income European Network)

"Basic Income: Overcoming Insecurity in a Globalising World".

 

-Discussion

 

10-45- 11:00      Coffee Break

 

11:00- 12:30      Basic Income experiences from Europe

 

-Prof. Enzo Mingione, Faculty of Sociology, University of Milano-Bicocca, Italy

"The brief experience of RMI in Italy: learning from failure"

 

-Prof. Bea Cantillon, Director of Centre for Social Policy Analysis, University of Antwerp, Belgium

"The puzzle of egalitarianism: About the relationships between employment, wage inequality, social expenditures and poverty"

 

-Discussion

 

12:30-14:15       Lunch

 

14:15-15:45       Basic Income experiences from South Africa and Brazil

 

-Prof. Maria Ozanira da Silva e Silva, Public Policy Graduate Program, Universidade Federal do Maranhão, Brazil

"From a minimum income to a citizenship income: the development of the income transfer programs in Brazil"

 

-Dr. Dirk Haarmann, Project Director of Desk for Social Development, Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia (ELCRN)

“Welfare handout or economic necessity? The Basic Income Grant debate in Namibia and South Africa”

 

     -Discussion

 

15:45-16:00            Coffee Break

 

16:00-17:15            The Canadian experience 

 

-Prof. Myron Frankman, Economics and International Development Studies, McGill University, Canada

"Establishing & Sustaining Universal Programs in Canada: Winning Hearts and Minds."

 

-Discussion

 

18:30                Cocktail at Kennedy Lodge, Boğaziçi Üniversitesi  Güney Kampüs

 

 

Saturday May 22, 2004

Venue: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Salonu, Güney Kampüs

 

10:00-10.30       The European experience continued

                       

-Prof. Daniel Raventos, Department of Sociological Theory, Philosophy of Law and Methodology of Social Sciences, Universitat de Barcelona, Spain

"Progressive Acceptance of Basic Income in the Kingdom of Spain and Republican Justification of this Proposal"

 

10:30-11:00       Discussion

 

11:00-11:30       Coffee Break

 

11:30-12:00       Prospects of Basic Income for Turkey

 

-Prof. Ayşe Buğra, Department of Economy, Prof. Çağlar Keyder, Department of Sociology, Tolga Sınmazdemir, research assistant at Social Policy Forum, Boğaziçi University

Income Maintenance in a Poor Country: Obstacles and Opportunities"

 

12:00-13:00       General discussion

 

13:00-14:00       Lunch

 

20:00                Dinner at a fish restaurant