• Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü

  Konuşmacı: Taylan Acar (University of Wisconsin-Madison, Sociology)

  Başlık: Toplumsal Ağların Almanya’daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü

  Tarih: 4 Ağustos 2014 Pazartesi, saat: 14.00

  Yer:  Sosyal Politika Forumu Kuzey Kampüs Kat otopark Binası, no.119

  Özet:  Almanya’da belli göçmen gruplara mensup öğrenciler eğitim sisteminin alt  basamaklarında  yer  alırken,  kimi  göçmen  gruplar  eğitim  sistemi  içerisinde daha  başarılı  olmaktadır.  Öğrencilerin  toplumsal  konumlarının  yanı  sıra, toplumsal  ağların  ve  ilişkilerin  rolü  farklı  göçmen  grupları  arasında  değişen eğitim  başarısı  meselesini  açıklamaya  yardımcı  olacaktır.  Bir  yandan,  etnik cemiyet  dışında  ilişkiler  kurulamaması,  göçmenleri  “ev  sahibi  toplumdan” yalıtarak  eğitim  sisteminin  sunduğu  seçenekler  hakkındaki  bilgiden  mahrum bırakmaktadır.  Öte  yandan,  etnik  ağlar,  göçmen  aileler  için  hem  iktisadi  hem de  toplumsal  bir  güvence  ağı  oluşturmakta,  etnik  ağlara  gömülü  kaynaklar okul  başarısı  için  elverişli  şartlar  doğurabilmektedir.  Etnik  ağların  “bağıl (conditional)  bir  bakış  açısıyla  ele  alınacağı  bu  sunum,  bir  yandan  toplumsal ağlar  hakkındaki  kuramsal  tartışmaya  müdahale  etmekte,  bir  yandan  da Almanya  bağlamında  ikinci  nesil  göçmen  çocuklarının  yaşadığı  eğitim eşitsizliklerine  alternatif  bir  açıklama  getirmektedir.  Sunumda,  temel  olarak National Educational Panel Study (NEPS) verileri kullanılmıştır.