• Sağlıkta Eşitsizlikler - Birleşik Krallık, Avrupa ve Gelişmiş Ülkeler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf

  Konuşmacı: Evren Dinçer (Cornell Üniversitesi)

  Başlık: 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf

  Tarih: 18 Haziran 2014, saat: 14.00

  Yer: Sosyal Politika Forumu Kuzey Kampüs Kat otopark Binası, no.119

  Özet: 2008 Ekonomik Krizi kayıtlara büyük bir finansal kriz olarak geçse de Amerikan finansal sisteminin işleyişine etkisi son derece sınırlı oldu. Buna karşın krizin Amerikan imalat sanayiine ve istihdamına etkisi son derece köklü oldu. Büyük batık banka ve sigorta şirketlerinin yanında krizin simgesi haline gelen General Motors ve Chrysler'in Amerikan ve Kanada hükümetleri tarafından kontrollü iflası ve yeniden yapılandırılarak kurtartılması şirketlerin istihdam yapısını kökten değiştirdi. Devasa ücret kesintilerinden esnekleşmeye, emeklilik sisteminden sağlık sigortasına Amerikan imalat sanayiinin en köklü sendikal işyerleri krizle birlikte büyük bir dönüşüme sahne oldu. Amerikan neoliberalizminin krizin ardından en büyük zaferini temsil eden bu dönüşüm bir yandan Amerika'da sınıf dinamiklerinin değişimine işaret ederken bir yandan da Amerika'nın yeniden sanayileşmesinin önünü açmaktadır. Ancak bu sanayileşme hem işçi sınıfı kültürü ve yasam tarzı açısından hem de yarattığı ekonomik etki bakımından Amerika'nın 1930'lar ve sonrasında yaşadığı sanayileşmeden çok farklı bir şekilde tezahür etmektedir. Bu konuşmada küresel kapitalizmin hala en önemli ağırlık noktasını oluşturan Amerika'nın sinai dönüşümü ve bu dönüşümün ekonomik, politik ve sosyal sonuçlarını Buffalo şehri yakınlarındaki bir fabrikada yaklaşık iki yıldır yürüttüğüm etnografik saha çalışması sayesinde elde ettiğim bulgularla tartışacağım.