• Sağlıkta Eşitsizlikler - Birleşik Krallık, Avrupa ve Gelişmiş Ülkeler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar

  SPoD IV. Bahar Semineri

  LGBTİ’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar

  10 Ekim 2015, Cumartesi

  Cezayir Toplantı Salonu, Galatasaray-Beyoğlu

  13:00-13:15 Açış konuşmaları

  Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve SPoD

  Dr. İpek Göçmen, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

  13:15-14:15 I. Oturum

  Dennis Van Der Veur, Temel Haklar Ajansı-Avrupa Birliği, Avusturya

  Avrupa Birliği’ndeki LGBT’ler insan haklarını nasıl deneyimliyor? Temel Haklar Ajansı’nın Avrupa Birliği LGBT anketi sonuçlarının sunumu

  14:15-14:30 Kahve arası

  14:30-15:30 II. Oturum

  Judit Takács, Sosyal Bilimler Merkezi, Macaristan Bilimler Akademisi, Macaristan

  Avrupa’da Homofobi ve Cinsiyetfobi

  15:30-15:45 Kahve arası

  15:45-16:45 III. Oturum

  Paul Willis, Halk Sağlığı ve Politikaları Bölümü, Swansea Üniversitesi, Galler

  ‘Ev gibi bir yer bulmak...’: Yaşlı LGBT’lere yönelik sosyal içermeci barınma ve bakım hizmetleri sunumu

  16:45-17:00 Kahve arası

  17:00-18:00 IV. Oturum

  Alexander Kondakov, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji, European University at St. Petersburg, Rusya

  Sovyet sonrası yaklaşımla cinsel yurttaşlık: Rusya’da ayrımcılık ile lezbiyen ve geylerin tanınması arasında

   

  Seminere katılım ücretsizdir.

  Seminer boyunca Türkçe-İngilizce eşzamanlı çeviri hizmeti verilecektir.

  Seminerin gerçekleşeceği salonda yer kısıtlı olduğundan lütfen katılacaksanız 7 Ekim akşam 17:00’ye kadar begum.ozcan@boun.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.