• Avrupa'da Sağlıkta Eşitsizlikler: Neden Bu Kadar Kalıcı?
 • Sağlıkta Eşitsizlikler - Birleşik Krallık, Avrupa ve Gelişmiş Ülkeler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar

  Boğaziçi Üniversitesi
  Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı 
  SPL 579 (Lisansüstü Seminer)

  Aziz Çelik
  (Kocaeli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
  “Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar”

  28 Nisan 2016, Perşembe 
  15.00-17.00
  Özger Arnas Seminer Salonu
  (Kırmızı Salon, Güney Kampüs)

  Doç. Dr. Aziz Çelik bu seminerde Türkiye'de sendikacılığın ve toplu pazarlığın tarihsel gelişimini çeşitli dönemlerin özgün koşulları içinde ele alacak. Çelik Türkiye’de toplu çalışma ilişkileri rejimindeki süreklilik ve kesintileri tartışmaya açacak. Günümüzde, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetleri döneminde sendikal hareketin nicel ve nitel durumunu, sendikalaşma oranlarını, sendika-siyaset-devlet ilişkileri çerçevesinde inceleyecek. Çelik seminerde Türkiye’de toplu pazarlığın kapsamını ve güncel rolünü irdeleyecek. Seminer Türkçe gerçekleşecektir. Katılım tüm üniversiteye açıktır. 

  Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı. Çalışma ilişkileri, emek tarihi, sosyal politika ve sendikacılık konularında çalışıyor. Bu konularda yayınlanmış çok sayıda makale ve kitabı var. Kitaplarından bazıları: Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık 1946-1967 (İletişim, 2010). Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye (Kitap, 2014), Paşabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev (TÜSTAV, 2006, Zafer Aydın ile birlikte), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog (Belediye-İş, 2007, Meryem Koray ile birlikte), Himmet Fıtrat Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika (İletişim, 2015, Ed. Meryem Koray ile birlikte). Üniversite öncesinde uzun yıllar boyunca sendikal eğitim ve araştırma uzmanı olarak çalıştı. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi. BirGün gazetesinde çalışma hayatı üstüne haftalık yazılar yazıyor. Kocaeli Üniversitesi’nin yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nde de ders veriyor.