• Sağlıkta Eşitsizlikler - Birleşik Krallık, Avrupa ve Gelişmiş Ülkeler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar

  Sosyal Politika Seminerleri

  2016-2017-II-3

   

  Nadir Özbek

   “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar”

   

   23 Mart 2017, Perşembe

  14.00

  Nafi Baba Binası (Güney Kampüs), 204 Nolu Sınıf

   

  Bu konuşmada son iki yüzyıllık süreçte Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde hakim olan vergi rejimi dünya tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır. Her iki dönemde de vergi sisteminin yapısal özellikleri, gelir dağılımı ve sosyal adalet üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Vergi sisteminin önemli bir bölüşüm ilişkileri aracı olduğu vurgulanarak, 1980’lerden bu yana dünyada ve Türkiye’de vergi sistemlerinde yaşanan dönüşümler uzun dönemli tarihsel bir perspektif içinde değerlendirilecektir.

   

  Nadir Özbek, doktorasını 2001 yılında Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nden almıştır. 2001 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. “Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşruiyet (1876-1914)” başlıklı kitabı İletişim Yayınları’ndan, “Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar” adlı kitabı da Tarih Vakfı tarafından yayımlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi, filantropi, yoksulluk ve sosyal politika, sosyal güvenlik, güvenlik kurum ve pratikleri, Osmanlı maliyesi ve vergi sistemleri ve toplumsal adalet konularında İngilizce ve Türkçe çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

   

  Sosyal Politika Seminerleri sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları ve/veya güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları bir platformdur. Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.