• Sağlıkta Eşitsizlikler - Birleşik Krallık, Avrupa ve Gelişmiş Ülkeler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü

  Sosyal Politika Seminerleri

  2017-2018-II-2

   

  Nurcan Özkaplan

  Ece Öztan

  Ester Ruben

  “AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü” 

  14 Şubat 2018, Çarşamba

  14.00

  Nafi Baba Binası (Güney Kampüs), 204 Nolu Sınıf

   

  AVM’ler... Modern yaşamın tapınakları... Artık her birimizin günlük hayatının vazgeçilmezleri haline gelmiş alışveriş merkezleri, ışıltılı mağazalar... Haftada birkaç kez kimi zaman alışveriş için, kimi zaman sadece vakit geçirmek için gittiğimiz AVM mağazalarında rastlarız onlara. Mağazanın doğal bir parçası gibidirler. Satış elemanlarıdır onlar. Hep güler yüzle hizmet eden bu genç kadın ve erkeklerin çalışma koşulları nelerdir, meslekleriyle ilgili algıları nasıldır, işlerini seviyorlar mı, geleceklerinden umutlular mı diye pek düşünmeyiz; zaten bu konuda yazılmış çizilmiş fazla bir şey de yoktur.

  Bu seminer bu yakıcı konuya, AVM mağazalarında çalışan satış elemanlarının çalışma hayatlarına ışık tutuyor. Her gün kayıtsızca taleplerimizi ard arda sıralayarak   konuştuğumuz bu kişilerin yaşantılarına yakından bakıyor. AVM mekanında, satış elemanlarının öznelliklerinin kuruluşunda, jestler, mimikler, satılan metanın nitelikleri, hizmet sunulan müşterilerin farklılıklarında karşımıza çıkan esnek ve akışkan bir emek sürecini tüm ayrıntılarıyla analiz ediyor. Bedenin, duyguların, sınıfın ve cinsiyetin, -duygusal emek ve estetik emek- satılan marka ile birlikte “giyinildiği” bu emek sürecini, mağaza çalışanlarının gündelik yaşam deneyimleri üzerinden kapsamlı bir saha araştırması yoluyla deşifre ederek, sınıf, cinsiyet ve yaş kesişiminde kapsamlı bir analiz ortaya koyuyor.

  İstanbul’da 10 AVM ve toplam 130 mağazada gerçekleştirilen bu araştırma, neoliberal zamanlarda öznellik ile denetim, benlik ile kimlik, iş ile yaşam arasındaki sınırların belirsizleşmesi; esneklik, güvencesizlik ve eğretilik gibi süreçleri de somut veriler üzerinden düşünmemize olanak sağlıyor.

    

  Nurcan Özkaplan

   DTÜ lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde doktorasını tamamlayan Prof.Dr.  Nurcan Özkaplan, 2006 yılına kadar Ankara Gazi Üniversitesi iktisat Bölümünde çalıştı ve emekli olarak İstanbul’a geldi. İstanbul’da çeşitli üniversitelerde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. Feminist iktisat, toplumsal cinsiyet ve işgücü piyasalarında ayrımcılık , kadın emeği ve çalışma iktisadı alanlarında yayınlanmış pek çok  kitap, makale ve araştırma sonuçları bulunmaktadır.

  Ece Öztan

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından, yüksek lisansını yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamlamıştır. Siyaset Bilimi doktorasını 2009 yılında Marmara Üniversitesi'nden alan Öztan, 2002 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışmaktaydı. Doktora araştırmasını Amsterdam’da yaşayan Türkiye kökenli göçmen kadınlar üzerine tamamlayan yazar, 2005-2008 döneminde Amsterdam Üniversitesi, Göç ve Etnik Araştırmalar Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. Siyaset sosyolojisi, göç çalışmaları, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın istihdamı, yurttaşlık ve siyasal katılım konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

  Ester Ruben

  1992 yılında İstanbul Üniversitesi, İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. “İsrail İmalat Sanayinde Karşılaştırmalı Üstünlükler” başlıklı teziyle 1998 yılında doktor ünvanı aldı. Doktora tezi ile ilgili araştırma yapmak üzere Tel Aviv Üniversitesinde bulundu. Uluslararası İktisat, Kalkınma İktisadı, Siyasal İktisat konularında çalışmalar yaptı. Son yıllarda iktisat ve psikoloji ilişkisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu ilişkiyi ele alan “İktisadın Unuttuğu İnsan” başlıklı kitabı 2011 yılında; Dumludağ, Gökdemir ve Neyse ile birlikte yayına hazırladıkları “İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar” adlı kitabı ise 2015 yılında  yayınlanmıştır. Ruben, 1996 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

   

  Sosyal Politika Seminerleri sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları ve/veya güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları bir platformdur. Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.