• Avrupa'da Sağlıkta Eşitsizlikler: Neden Bu Kadar Kalıcı?
 • Sağlıkta Eşitsizlikler - Birleşik Krallık, Avrupa ve Gelişmiş Ülkeler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme

   

  Sosyal Politika Seminerleri

  2017-2018-II-7

   

  Aslı Güleç

  “Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme” 

  9 Mayıs 2018

  15.00

  Nafi Baba Binası (Güney Kampüs), 204 Nolu Sınıf

   

  Yakın dönemde davranışsal yaklaşımın refah politikalarını nasıl şekillendirdiği akademik ve politik çalışmalarda ele alınmaktadır. Refah hizmet ve faydalarından yararlananların nasıl davrandığını ve karar verdiğini konu edinen söz konusu yaklaşım ‘dürtme’ ya da ‘yumuşak zorlama’ yoluyla her zaman rasyonel davranamayan refah faydalanıcılarının davranışlarının kendi refah ve esenlikleri için değiştirilebileceğini ve/veya yönlendirilebileceğini vurgulamaktadır. ‘Özgürlükçü paternalizm’ olarak da adlandırılan davranışsal yaklaşım çalıştırmacı (workfare) politikalara içkin olan güçlü zorlama ve paternalizm, zor ve koşullar koyarak disipline etme gibi eğilimlere,  bireyin özerkliğini ve karar verme özgürlüğün öne çıkardığı ölçüde alternatif olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma her iki yaklaşımı Türkiye’deki özel emeklilik sistemini yeniden yapılandıran devlet katkılı otomatik katılım sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme üzerinden ele almayı amaçlamaktadır. Her iki yaklaşım refah alanın neo-liberal dönüşümünün tamamlayıcı araçları olarak refahın farklı alanlarında öne çıkmaktadır. Davranışsal yaklaşım özellikle özel emeklilik şemalarına katılımı ve tasarrufları arttırma bağlamında ele alınırken; çalıştırmacı yaklaşım sosyal yardım alanını çalışma eksenli olarak yeniden yapılandırmaya yönelmiştir. Özellikle düşük gelirli bireyleri, işsizleri,  yoksulları ve sosyal yardım faydalanıcılarını hedefleyen iki yaklaşım devletin düzenleyici ve disipline edici rolleriyle refah alanında özelleştirme, piyasalaşma ve metalaşma süreçlerini desteklemektedir.

   

   

  Aslı Güleç

  2001 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu. ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında University of Kent'de Sosyal Politika doktora programından mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta.

   

  Sosyal Politika Seminerleri sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları ve/veya güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları bir platformdur. Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.