ARAŞTIRMACILAR

Araştırmacı: Anıl Gencelli

Anıl Gencelli, 2016 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümden mezun olmuştur. 2014-2015 eğitim yılının bahar dönemini Erasmus+ programıyla Varşova National Defence University’de tamamlamıştır. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı’na başlamış ve eğitimini halen burada sürdürmektedir. İlgi alanları arasında sağlık politikaları, engellilik, engelli bireylerin rehabilitasyona erişimi ve engelli hakları bulunmaktadır. 

cv için tıklayın. / e-mail: anilgencelli@gmail.com

Araştırmacı: Ayşe Meryem Gürpınar Akbulut

Ayşe Meryem lisans eğitimini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2015 yılında “Devleti İhale Etmek: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği” başlıklı teziyle İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Programı’ndan almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Modern Türk Tarihi bölümünde doktora öğrencisidir. Ayşe Meryem, Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen insani yardım ve sosyal politikalar arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmasında proje asistanı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları devlet ve sosyal politika, mültecilik ve göç, sivil toplum örgütleri ve neoliberal dönüşümdür.

cv için tıklayın. / e-mail: meryem.gurpinar@boun.edu.tr

Araştırmacı: Çağla Gün

Çağla Gün lisans eğitimini 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden Gün’ün, ilgi alanları refah devleti ve küreselleşme, sosyal politika ve sağlık politikalarıdır.

cv için tıklayın. / e-mail: guncagla@gmail.com

Araştırmacı: Duygun Ruben

Duygun Ruben lisans derecesini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden almıştır, halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2013- 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi’nde kısmi zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışmış, 2014-2015 yılları arasında ise Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde stajyerlik yapmıştır. Temel ilgi alanları siyasal iktisat, sosyal politika ve kent çalışmalarıdır.

cv için tıklayın. / e-mail: duygunruben@gmail.com

Araştırmacı: Nazlı Avşaroğlu

Nazlı Avşaroğlu, lisans derecesini 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ile Medya ve İletişim Sistemleri (çift-anadal) programlarından almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Eğitimi boyunca birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunda ve çeşitli gazetelerde çalışmıştır. Sosyal Politika Forumu’na katılmadan önce, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nde Program Asistanı olarak görev yapmıştır. Araştırma alanları sosyal politika, dezavantajlı gruplara yönelik bakım politikaları, engellilik ve göç çalışmalarıdır. Avşaroğlu Raoul Wallenberg Enstitüsü (Lund Üniversitesi) desteği ile gerçekleştirilen engelli ve yaşlı hakları yaklaşımının sosyal bilimler eğitimi ve araştırmaları ile entegrasyonu projesi kapsamında araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

cv için tıklayın.

Araştırmacı: Simla Serim

Simla Serim 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama yandal programından mezun olmuştur. 2014-2015 öğretim yılının güz döneminde Duisburg Essen Üniversitesi’nde Erasmus programına katılmıştır. Lisans öğrenimi boyunca Uluslararası Çalışma Örgütü’nün projelerinde çalışmış, özel sektörde sosyal içerikli projeler için danışmanlık veren bir firmada ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda staj yapmıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Serim’in ilgi alanları eşitsizlikler ve sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve dezavantajlı gruplara yönelik politikalardır.

cv için tıklayın. / e-mail: simlaserim@gmail.com

SPF Bağlantılı Araştırmacı: A. Elizabeth DeLuca

A. Elizabeth DeLuca sağlık, bilim ve teknoloji antropoloji alanlarında uzmanlaşmış California Üniversitesinde doktora öğrencisidir. Lisansını 2006 yılında Uluslararası İlişkiler ve Kadın Çalışmaları alanında Michigan State Üniversitesi'nden alan DeLuca, yüksek lisansını ise 2012 yılında Sosyal Bilimler alanında Chicago Üniversitesi'nde yapmıştır. Gerçekleştirmekte olduğu etnografi çalışması yaşlı bakımının politikası ve etiği ve aile ve devlet ilişkisine odaklanmaktadır. Önceki çalışması ise Ukrayna'da Kırım Tatar dilinin yeniden canlandırılması bağlamında ulusal aidiyet biçimleri ve kuşaklar arası ilişkilerdir.  

cv için tıklayın. / e-mail: aedeluca@uci.edu

SPF Bağlantılı Araştırmacı: Ayşe Alnıaçık

Ayşe Alnıaçık Pittsburgh Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktorasını yapmaktadır. Alnıaçık, 2006 yılında İktisat lisans derecesini ve 2008 yılında Modern Türkiye Tarihi yüksek lisans derecisini Boğaziçi Üniversitesi’nde almıştır. Yüksek lisans tezinde kentsel dönüşüm ve sanayisizleşmenin sınıf ilişkilerine etkisini etnografik yöntemlerle araştırmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi’nde çalışan Alnıaçık, bu merkezde mesleki eğitim, kadın istihdamı ve girişimciliği ve proleterleşme üzerine araştırmalarda yer almıştır. Halen devam etmekte olduğu doktora çalışmasında, devletin toplumsal cinsiyet temelli şiddet alanındaki söylemlerine, kurumsallaşmasına ve pratiklerine odaklanmaktadır. Araştırmada kullandığı yöntemler katılımcı gözlem, mülakat ve arşiv çalışmasıdır. Alnıaçık’ın araştırması genel olarak Türkiye’deki toplumsal cinsiyet siyaseti üzerine yazılmış kurumsal literatüre ve toplumsal cinsiyet, devlet ve politika konularında yazılmış etnografik literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir.  

cv için tıklayın. / e-mail: AYA21@pitt.edu

SPF Bağlantılı Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan

Osman Savaşkan, lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler (ing.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alanSavaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te "State Rescaling and Dynamics of Government-business Relaitions in Tow Turkish Cities,”  başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard Universitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet-iş adamı ilişkileri, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler, gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğraile birlikte kaleme aldıkları New Capitlaism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılınd aEdward Elgar tarafından yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

e-mail: osman.savaskan@marmara.edu.tr