ARAŞTIRMACILAR

Araştırmacı: Ayşe Meryem Gürpınar Akbulut

Ayşe Meryem lisans eğitimini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2015 yılında “Devleti İhale Etmek: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği” başlıklı teziyle İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Programı’ndan almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Modern Türk Tarihi bölümünde doktora öğrencisidir. Ayşe Meryem, Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen insani yardım ve sosyal politikalar arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmasında proje asistanı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları devlet ve sosyal politika, mültecilik ve göç, sivil toplum örgütleri ve neoliberal dönüşümdür.

cv için tıklayın. / e-mail: meryem.gurpinar@boun.edu.tr

Araştırmacı: Duygun Ruben

Duygun Ruben lisans derecesini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden almıştır, halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2013- 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi’nde kısmi zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışmış, 2014-2015 yılları arasında ise Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde stajyerlik yapmıştır. Temel ilgi alanları siyasal iktisat, sosyal politika ve kent çalışmalarıdır.

cv için tıklayın. / e-mail: duygunruben@gmail.com

Araştırmacı: Elifcan Çelebi

Elifcan Çelebi lisans eğitimini 2012 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlamıştır. Yerel yönetimler ve özel sektör için iletişim danışmanlığı yapan bir ajansta 3 yıl boyunca çalışmıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları sosyal politika, bakım, emek piyasası, vergi ve yerel yönetimlerdir.

cv için tıklayın. / e-mail: elifcancelebi@gmail.com

Araştırmacı: Simla Serim

Simla Serim 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama yandal programından mezun olmuştur. 2014-2015 öğretim yılının güz döneminde Duisburg Essen Üniversitesi’nde Erasmus programına katılmıştır. Lisans öğrenimi boyunca Uluslararası Çalışma Örgütü’nün projelerinde çalışmış, özel sektörde sosyal içerikli projeler için danışmanlık veren bir firmada ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda staj yapmıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Serim’in ilgi alanları eşitsizlikler ve sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve dezavantajlı gruplara yönelik politikalardır.

cv için tıklayın. / e-mail: simlaserim@gmail.com

SPF Bağlantılı Araştırmacı: A. Elizabeth DeLuca

A. Elizabeth DeLuca sağlık, bilim ve teknoloji antropoloji alanlarında uzmanlaşmış California Üniversitesinde doktora öğrencisidir. Lisansını 2006 yılında Uluslararası İlişkiler ve Kadın Çalışmaları alanında Michigan State Üniversitesi'nden alan DeLuca, yüksek lisansını ise 2012 yılında Sosyal Bilimler alanında Chicago Üniversitesi'nde yapmıştır. Gerçekleştirmekte olduğu etnografi çalışması yaşlı bakımının politikası ve etiği ve aile ve devlet ilişkisine odaklanmaktadır. Önceki çalışması ise Ukrayna'da Kırım Tatar dilinin yeniden canlandırılması bağlamında ulusal aidiyet biçimleri ve kuşaklar arası ilişkilerdir.  

cv için tıklayın. / e-mail: aedeluca@uci.edu

SPF Bağlantılı Araştırmacı: Ayşe Alnıaçık

Ayşe Alnıaçık Pittsburgh Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktorasını yapmaktadır. Alnıaçık, 2006 yılında İktisat lisans derecesini ve 2008 yılında Modern Türkiye Tarihi yüksek lisans derecisini Boğaziçi Üniversitesi’nde almıştır. Yüksek lisans tezinde kentsel dönüşüm ve sanayisizleşmenin sınıf ilişkilerine etkisini etnografik yöntemlerle araştırmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi’nde çalışan Alnıaçık, bu merkezde mesleki eğitim, kadın istihdamı ve girişimciliği ve proleterleşme üzerine araştırmalarda yer almıştır. Halen devam etmekte olduğu doktora çalışmasında, devletin toplumsal cinsiyet temelli şiddet alanındaki söylemlerine, kurumsallaşmasına ve pratiklerine odaklanmaktadır. Araştırmada kullandığı yöntemler katılımcı gözlem, mülakat ve arşiv çalışmasıdır. Alnıaçık’ın araştırması genel olarak Türkiye’deki toplumsal cinsiyet siyaseti üzerine yazılmış kurumsal literatüre ve toplumsal cinsiyet, devlet ve politika konularında yazılmış etnografik literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir.  

cv için tıklayın. / e-mail: AYA21@pitt.edu

SPF Bağlantılı Araştırmacı: Carlotta De Sanctis

Carlotta De Sanctis Venice ‘Ca’ Foscari’ Üniversitesi'nde Asya ve Afrika Çalışmaları'nda doktorasını yapmaktadır. Doktora çalışması boyunca Türkiye'de son 30 yılda sivil toplum ve sosyal hareketlere liderlik etmiş organizasyonlara odaklanmaktadır. Lisans derecesini Naples ‘L’Orientale’ Üniversitesi'nde Dil, Tarih ve İslami ve Akdeniz Ülkeleri Kültürü Bölümü'nden almıştır. Bu süre boyunca Açık Radyo'da Erasmus Placement adında program sunmuştur. Yüksek Lisans Tezi ise radyo yayınlarında Türkiye sivil toplumu üzerinedir. 2013-2014 yılları arasında İstanbul Kadın Müzesi'nde web editörü olarak çalışmıştır. 2009 senesinde Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde erasmus yapmıştır.

cv için tıklayın. / e-mail: carlotta.desanctis@gmail.com

SPF Bağlantılı Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan

Osman Savaşkan, lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler (ing.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alanSavaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te "State Rescaling and Dynamics of Government-business Relaitions in Tow Turkish Cities,”  başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard Universitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet-iş adamı ilişkileri, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler, gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğraile birlikte kaleme aldıkları New Capitlaism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılınd aEdward Elgar tarafından yayımlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

e-mail: osman.savaskan@marmara.edu.tr