ARAŞTIRMA RAPORLARI

Bölgesel İnsani Gelişme Raporu'ndan bir Vaka Çalışması - Türkiye'deki sosyal adaletsizlikler ve gelir adaletsizliği (2016)

Türkiye'de Kırsal Yoksulluğun Güncel Durumu Üzerine Bir İnceleme (2016)

Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması (2015)

Soma Felaketi ve Sosyal Politika Raporu (2014)

Türkiye’de Sosyal Politika: İlkeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (2014)

Türkiye’de Merkezi Devlet Eliyle Yapılan Sosyal Yardımlar - Çalışma Raporu (2014)

Cumhuriyet’le Yaşıt Bir Çatışmanın Tarihi: Büyük ve Küçük Sermaye Arasındaki İlişkiler ve Devletin Konumu (2012)

Boşanmış ve Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi (2011)

Devlet İlköğretim Okullarında Ücretsiz Öğle Yemeği Sağlamak Mümkün mü? (2011)

Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri (2011)

Türkiye’de Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış (2010)

Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri: Türkiye’de Kadın İstihdamı (2010)

Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bir Öneri: Mahalle Kreşleri (2009)

Türkiye’de Merkezi Devlet Üzerinden Yürütülen Sosyal Yardımlar Üzerine Bilgi Notu (2008)

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri (2008)

İstanbul’da Ev Eksenli Çalışma: Organizasyon ve Patriarka Çeşitleri (Rapor İngilizce’dir) (2008)

Türkiye’nin Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi (2007)

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Topluma Yararlı Faaliyet Karşılığında Asgari Gelir Desteği Uygulaması (2007)

Avrupa’da Asgari Gelir Uygulamaları (2006)

Türkiye’de Büyükşehirlerin Varoşlarında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma (2006)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Kalkınmasında Sosyal Politika (2006)

Türkiye’de Çalışma Hayatına İlişkin Medya Taraması (2004-2006) (2006)

Sosyal Güvenliğe İlişkin Medya Taraması (2004-2006) (2006)

Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya İlişkin Medya Taraması (2004-2006) (2006)

İki Yoksulluk Yaklaşımı: A.Sen’in Yapabilirlikten Yoksunluk Teorisi ve Sosyal Dışlanma Çerçevesinin Karşılaştırılması (2005)

Emeklilik Reformları: Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Türkiye (2005)

Çalışma Hayatındaki Yeni Gelişmeler ve Sendikaların Değişen Rolü (2005)

Türkiye'de Uygulanabilecek Bir Nakdi Yoksulluk Yardımı Politikasının Maliyeti Üzerine Farklı Senaryolara Dayanan Bir Çalışma (2004)

Yeni Yoksulluk ve Türkiye'nin Değişen Refah Rejimi (2003)