KİTAP BÖLÜMLERİ

Birelma, A. (yayın aşamasında). Subcontracted Employment and the Labor Movement’s Response in Turkey, in Uncertain Times: Anthropological Approaches to Labor in a Neoliberal World. Paul Durrenberger (ed.). Boulder: University of Colorado.

Yıl: 2017

Dodurka, B. Z. (yayın aşamasında). Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardımların 2001 Sonrasında Kurumsallaşması." içinde "Piyasa Hakimiyetinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik. Ankara, Notabene.

Yıl: 2017

Gürsoy, Ö. B. (yayın aşamasında). “20. Yüzyılda Tarımda Dönüşümün Ana İzlekleri” Alp Yücel Kaya ve Ulaş Karakoç (der.), Türkiye ve Osmanlı İktisat Tarihinde Yeni Çalışmalar içinde, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Yıl: 2017

Yılmaz, V. (yayın aşamasında). Sosyal Politika ve Yaşlanma, İçinde Duben, A. (der.) Yaşlılık Çalışmaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Yıl: 2017

Terzibaşoğlu, Yücel. “Ottoman ‘Legal Revolution’ in the Nineteenth-Century Balkans: The Role of Local Councils and Courts in the Making of Property and Criminal Law”, Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. B

Yıl: 2015

Buğra, Ayşe. “Philanthropy and the New Politics of Social Policy”, in B. Morvaridi (ed.), New Philanthropy and Social Justice, Bristol: Policy Press, 2015.

Yıl: 2015

Yılmaz, Hakan and Candas, Aysen. "The Paradox of Equality: Subjective Attitudes towards Basic Rights in Turkey" Turkey's Democratization Process içinde. Yılmaz, Hakan, Carmen Rodriguez, Antonio Avalos, Ana I. Planet (der.), Routledge, 2014.

Yıl: 2014

Atlı, Altay. Economic Considerations in Turkey’s Foreign Policy During Times of Crises: Responding to the Arab Spring. Change and Adaptation in Turkish Foreign Policy içinde. Üstün, K., Kanat, K.B. Tekelioğlu, A. S. (der.) Washington D.C.: SETA, 2014, s.1

Yıl: 2014

Akkan B. ve Uyan-Semerci P. ‘Yurttaşlığın Kırılganlaşması : Romanlar ve Engelliler bağlamında İhtiyaçların Yorumlanması Siyaseti ve Yeni bir Yurttaşlık Paradigması’ Ayhan Kaya (der.) Farklılıkların Birlikteliği: Türkiye’de ve Avrupa’da Birarada Yaşama Tar

Yıl: 2014

Akkan E. B. , Deniz B. M. ve Ertan M. ‘Yoksulluğun ve Sosyal Dışlanmanın Romanlaşması’ Betül Altuntaş (der.) Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2014.

Yıl: 2014

Göçmen, İpek. “A New but Old Partner in the Provision of Social Welfare: Faith Based Organizations in Britain and Turkey”. In Herrmann, Kalaycioglu (ed.) Social Policy and Religion. Nova Science Publishers Inc. 2013.

Yıl: 2013

Terzibaşoğlu, Yücel. "A very important requirement of social life": Privatisation of Land, Criminalisation of Custom, and Land Disputes in Nineteenth-Century Anatolia. Les acteurs des transformations fonciéres autor de la Méditerranée au XIXe siécle içind

Yıl: 2013

Perinçek Karavit, Kiraz. “Çin’in Yetiştirdiği Türkçe Uzmanlarında Üç Kuşak Karşılaştırması”. Türkiye’de Çin’i Düşünmek: Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar içinde. Esenbel, S., Togan, İ., Atlı, A. (der.) Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Yıl: 2013

Öncel, Fatma. “Japon ve Osmanlı Askeri Müziğinin Modernleşmesi", Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı içinde. Selçuk Esenbel ve Erdal Küçükyalçın (der.) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 2012.

Yıl: 2012

Küçükyalçın, Erdal. Cumhuriyet Dönemi Türk-Japon Ekonomik İlişkilerinin Kurulmasında Kont Ōtani Kōzui’nin Rolü. Türkiye’de Japonya Çalışmaları içinde. Selçuk Esenbel ve Erdal Küçükyalçın (der.) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2012.

Yıl: 2012

Üstündağ, Nazan ve Çağrı Yoltar. "Türkiye'de Sağlık Sisteminin Dönüşümü: Bir Devlet Etnografisi." Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar içinde, Ç. Keyder, N. Üstündağ, T. Ağartan ve Ç. Yoltar (der.) İstanbul: İletiş

Yıl: 2007