KONFERANS SUNUMLARI VE KONUŞMALAR

2017

Buğra, Ayşe. “ Socioeconomic transformation and social policy in Turkey”, Symposium on Global Redistribution and the Challenges of Externally Financing Social Policy and Development, 16-17 February 2017, The International Institute of Social Studies (ISS)


2016Akkan, Başak. "Bakım Etiği ve Saygı", Birlikte Yaşamayı Konuşma Toplantıları, 6 Nisan 2016, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.


Akkan, Başak. "Bakım Yükü Olan Kız Çocukları", Çalışan Kız Çocukları Ve Eğitim Paneli, 28 Nisan 2016, Aydın Doğan Vakfı (Doğan Vakfı ve TESEV işbirliği), İstanbul.


Birelma, Alpkan. FES Project “Trade Unions in Transformation” Authors’ Workshop, 26-27 Mayıs 2016, Berlin, Almanya.


Buğra, Ayşe. "Government - Business Relations in a Comparative Perspective", Gappon- shugi Project Turkey- Japan Workshop, 20-21 Mayıs 2016, Shibusawa Foundation ve Business History Society of Japan, Tokyo, Japonya.


Buğra, Ayşe. "Social Policy and Problems of Peaceful Co-existence in Contemporary Societies", TWAS (World Academy of Science) 27nci Genel Kurulu, Kasım 2016, Kigali, Ruanda.


Çelebi, Elifcan. "Rescaling of Social Policies in Turkey: The Case of Municipal Welfare Services in Istanbul", The 12th Annual Graduate Conference in Political Science, International Relations and Public Policy, 13-16 Aralık 2016, The Hebrew University of


Çelebi, Elifcan. "Türkiye’de Alternatif Sosyal Politika Uygulamaları ve Sınırları: Ovacık Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi Örneği", Siyasi İlimler Türk Derneği - The Turkish Political Science Association - XIV. Lisansüstü Konferansı 2016, 5 Kasım 2016,


Çelebi, Elifcan. 8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi - Türkiye'de Sosyal Politikanın Dönüşümü, 15-16 Nisan 2016, Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ATAUM), Ankara.


Göçmen, İpek. "Denied Citizens of Turkey: Experiences of Discrimination Among LGBT Individuals in Employment, Housing and Health Care", Turkologentag2016, 14-17 Eylül 2016, Berlin, Almanya.


Göçmen, İpek. "The Role Of Religiously Motivated Associations in Social Assistance", The Non-Public Actors in Turkish Policy Making konulu Uluslararası IFEA Çalıştayı, 8 Mart 2016, İstanbul.


Taşkın Alp, Yasemin. "Öğrenciler ve Eğitime Erişim", Eğitim İzleme Raporu 2015-2016 Danışma Toplantısı, 1 Haziran 2016, Ankara.


Taşkın Alp, Yasemin. Çalışma Bakanlığı AB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 18. Sektörel İzleme Komitesi, 26 Mayıs 2016, Trabzon.


Taşkın Alp, Yasemin. Çalışma Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Reform Programı (ESRP) Çalışması, 24 Mart 2016, Ankara.


Taşkın Alp, Yasemin. Eğitime Hak Temelli Yaklaşım Çalıştayı, 17-18 Mayıs 2016, Ankara.


Yılmaz, Volkan. "A Critical Analysis of the Contemporary Health Policies in Turkey: Common Trends and Missing Links", Reproductive Health Working Group, 13-15 Temmuz 2016, Beyrut.


Yılmaz, Volkan. "Changing origins of inequalities in access to health care services in Turkey", Department of International Development Seminar, 21 Ekim 2016, King’s College London, İngiltere.


Yılmaz, Volkan. "Cinsel Haklar Yaklaşımı ve Sağlık Politikaları", Cinsel Haklar ve Doğurganlığın Düzenlenmesi Toplantısı, 26 Kasım 2016, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı.


Yılmaz, Volkan. "Engelli Hakları Hareketi ve Sosyal Modelin Doğuşu", 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi, 24 Kasım 2016, İstanbul Üniversitesi.


Yılmaz, Volkan. "İktisadi Eşitsizlikler ve Farklı Tür Ayrımcılıklarla Mücadele Politikalarında Ölçek Tartışması: Yerel Yönetimlerin Potansiyeli ve Sınırları", Toplumsal Eşitlik ve Yerel Yönetimler, 7 Nisan 2016, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve San


Yılmaz, Volkan. "LGBTİ Haklarına Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı", Avrupa Birliği’nde LGBTİ Bireylerin Hakları, 17 Mayıs 2016, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.


Yılmaz, Volkan. Avrupa Sosyal Politika Ağı Yıllık Konferansı, 1-3 Eylül 2016, Rotterdam Üniversitesi.


2015

Akkan, Başak. Exploring the Global Well-Being of Children and Youth Conference, 9-11 Temmuz, 1. Technische Universität, Berlin, Almanya


Birelma, Alpkan. “Subcontracting and Labor's Response in Turkey”, International Workshop on National Contexts for Unions, 8 - 15 Ağustos , Iowa, ABD


Birelma, Alpkan. “What about the working class? Workers of Turkey in the long AKP decade”, Social Change in Turkey since the Year 2000 Conference, 30 Nisan - 1 Mayıs, Londra, İngiltere


Buğra, Ayşe. “Freedom in a Complex Society: A View from the Periphery“, 20-21 Kasım 2015, Workshop on Freedom in A Complex Society: Karl Polanyi’s Vision of a Socialist Transformation, New York, ABD.


Buğra, Ayşe. “Neoliberalism as blurring of the boundaries: A view from Turkey”, Rethinking Neoliberalism in Contemporary Turkey, Panthéon Sorbonne Université Paris I, 14 Nisan 2015.


Buğra, Ayşe. “Öteki Olarak Yoksul”, Türkiye’de Öteki Olmak, Sempozyum açılış konuşması Kemerburgaz Üniversitesi, 12 Mart 2015


Buğra, Ayşe. “Politics and Religion in a Contemporary Economy: The Case of Turkish Business Environment”, Koç Üniversitesi, İstanbul, 4 Aralık 2014 ve Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 24 Şubat 2015.


Buğra, Ayşe. “Socioeconomic Transformation and the New Business Environment”, Social Change since the Year 2000 konulu konferans, London School of Economics, Contemporary Turkish Studies, 30 Nisan- 1 mayıs 2015.


Buğra, Ayşe. “Sosyal Politika Düşüncesi içinde Eşitliğin Yeri”, Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, 2-4 Nisan 2015


Buğra, Ayşe. “Türkiye’de Yeni Kapitalizm”, ODTU, Siyasi ve Uluslararası lişkiler Bölümü, 22 Nisan 2015.


Buğra, Ayşe. “Two Lives of Developmentalism: A Polanyean View from Turkey”, 7-8 Eylül 2015, Workshop on the contributions to the special issue on “Conflicts of Development” of the journal International Development Policy, Cenevre, İsveç.


Dodurka, Berra Zeynep. “Sosyal Politikaların Uygulanması ve Yardımların Denetimi”, 19 Eylül 2015, Helsinki Yurttaşlar Derneği ”İnsani Güvenlik ve “Sosyal Yardımlar”: Tanım, Kaynaklar, Uygulama ve Denetim” Toplantısı


Dodurka, Berra Zeynep. “Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardım ve İhtiyaç Tespiti Mekanizmalarının 2001 Sonrası Kurumsallaşması”, 23-25 Kasım 2015, TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , ODTÜ, Ankara


Dodurkan, Berra Zeynep. “Social Policy Change in the AKP Era”, 30-31 Temmuz 2015, Koç Üniversitesi, TIPES Interdisciplinary Workshop of Contemporary Turkey


Gürsoy, Özgür Burçak. 12. “Türkiye Tütün Piyasasının Regülasyonu üzerine Mücadeleler: Kurumsal Reformun Başarısızlığı, 1938-1960.” Mersin Üniversitesi, 9 Nisan 2015


Gürsoy, Özgür Burçak. “The Citizenship Experience of Rural Population in Turkey, 1930-1950.” Rural History 2015, 7-10 Eylül 2015, Girona-Spain.


Savaşkan, Osman. "Politics of Institutional Change, Network Formation and the Dynamics of Government-Business Relations in Two Turkish Cities," SASE (Society for Advancement of Socio-Economics), 27. Yıllık Konferans, 2-4 Temmuz 2015


Savaşkan, Osman. "Yerelleşme Süreçleri ve Belediye-Müteaahit İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz" 6. Kentsel ve Bölgesel Çalışmalar Ağı Konferansı, 17-19 Eylül 2015, İzmir


Savaşkan, Osman. “Yerel Yönetimler, Ölçek Farklılaşması ve Sermaye Birikim Süreçlerinin Yeni Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, 23-25 Kasım 2015, TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara


Saydam, Asya. "Anxious and Retired: Changing Retirement Patterns in Contemporary Turkey”, 30-31 Temmuz 2015, Koç Üniversitesi, TIPES Interdisciplinary Workshop of Contemporary Turkey.


Saydam, Asya. “Anxious and Retired: Changing Pension Systems in Contemporary Turkey”, The Foundation for International Studies on Social Security ‘Social Security East and West: Common Challenges, Distinctive Solutions?’, 7-9 Haziran, Hong Kong


Saydam, Asya. “Türkiye’de Değişen Emeklilik Biçimleri: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Metal Sanayi ve Belediye Sektörü İşçileri”, 23-25 Kasım 2015, TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara.


2014

Atlı, Altay. “A View from Ankara: Turkey’s Relations with China in a Changing Middle East”, International conference ‘Stormy Waters, Bright Horizons? China and Europe’s Changing Roles in the West Asia/Northern Africa Region’, 27-28 Haziran , Torino, İtaly


Atlı, Altay. “Ottoman War Effort in the Middle East during the First World War: A Comparative Assessment”, International conference ‘100th Anniversary of World War One and Today’s Middle East’, 16 Mayıs, Prag, Çek Cumhuriyeti


Buğra, Ayşe. "Deux critiques différentes de l’économie ‘scientifique: l’ économie de marché chez Hayek et Polanyi", L’économie est-elle un appareil idéologique de naturalisation? , Paris, Sciences Po. CERI


Buğra, Ayşe. “Hayek and Polanyi on Choice and Inevitability”, 13. Uluslararası Karl Polanyi Konferansı, Montreal, Kasım 2014.


Buğra, Ayşe. “Socioeconomic Change and Social Policy Development: Past and Present”, UNRISD New Directions in Social Policy, UNRISD, Geneva, Ekim 2014.


Terzibaşoğlu, Yücel. ‘Tenant Farmers of Niş in the 19th century’ in the session titled panel 'Commons in the 19th-Century Balkans’ at the 21st CIEPO (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes) conference, 7-11 Ekim 2014, Budapest, Hungary


2013

Atlı, Altay. “Transatlantic Trade and Investment Partnership: A View from Asia”, 4th Turkey-Europe Forum, 21-22 Kasım, İstanbul.


Buğra, Ayşe “Büyük Dönüşüm ve Sosyal Politikası ” Ege Üniversitesi İktisat Kulübü


Buğra, Ayşe “Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi” Bilim Akademisi


Buğra, Ayşe “Philanthropy and the New Politics of Social Policy” New Philanthropy and Social Justice konulu uluslararası konferans, Bradford University


Buğra, Ayşe “Social policy Change and the Current Problems of Social Welfare provision in Turkey” Encounters in a Global World konulu 30. Uluslararası CIF (Council Of International Fellowship) konferansı, AnkaraBuğra, Ayşe “Social policy Change and the Cu


Buğra, Ayşe “Turkish Business Environment, Islam and the State in Neoliberal Age” Political Transformation and Religious Revival in the Arab World, Torino Üniversitesi


2012

Ayşen Candaş "Yoksulluk, Sosyal Politika ve Eşitsizlikler" Millenium Development Goals: Turkey after 2015, UNICEF Ankara


Buğra, Ayşe “Continuité et mutations des relations entre la communauté des affaires et l’Etat en Turquie”, La Conférence Le gouvernement a distance au Maroc, FASOPO, Centre Marocain des Sciences Sociales, CESEM, Fondation Hans Seidel, WAI et OCP, Rabat


Özar, Şemsa ve Burcu Yakut-Çakar (2012) “Yoksulluğun Kadın Halleri”, Ekonomik Kriz, Yoksulluk ve Zaman Kullanımı: Yoksulluk Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar başlıklı Konferans, 26-27 Mart, Ankara Üniversitesi


2011

Buğra, Ayşe. "Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri" Roman Topluluklar İçin Sosyal Politikalar Konferansı, İstanbul, 16-17 Aralık 2011.


Candaş, Ayşen ve Volkan Yılmaz. “Big economy, stable politics and scattered society: Understanding persistent inequalities in contemporary Turkey”, The European Society for Ecological Economics (Uluslararası Konferans), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 14


Candaş, Ayşen. "Inequalities in Turkey: Multi-dimensional and Entrenched" J116, Cowdray House, Modern Türkiye Çalışmaları Bölümü, Londra Ekonomi Okulu, 7 Mart 2011.


Osman Savaşkan, " İstanbul’un Müteahhitleri: Sermaye Birikim Sürecinde Siyasetin Belirleyiciligi.” 12. Ulusal Sosyal Bilimler Konferansı, 14-16 Aralık 2011, Ankara-Türkiye.


Özar, Şemsa ve Burcu Yakut-Çakar (2011) “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi Sonuçları”, Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projes


Özkan, Yalçın. "The Distinct and Gendered Work Ethic: Immigrant Women Workers from Bulgaria during the Industrialization Era of Bursa (1968-1978)." The 36th Annual Meeting of the Social Science History Association, 17-20 Kasım 2011, Boston, ABD.


Savaskan, Osman. "The Politics of State-Business Relations at the Local Level: The Case of Turkey." 12. Mediterranean Research Meeting, 6-9 Nisan 2011, Florence, Italya.


Yakut-Çakar, Burcu ve Şebnem Avşar Kurnaz (2011) “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi Sonuçları ve Sosyal Yardım Programı Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar”, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Müc


2010

Buğra, Ayşe ve Osman Savaşkan. "Political Polarization and Capital Accumulation: turkish Business Environment in the Neo-liberal Age." Urban Classes and Politics in the Neoliberal Era konulu konferans, 22 Ekim 2010, İstanbul.


Buğra, Ayşe. Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, DPT-SYGDM, 13-15 Ekim 2010, İstanbul.
» Dosya için tıklayın.


Candaş, Ayşen. “Entrenched Inequalities in Turkey,” Türkiye’de Eşitlik ve Anayasa Konferansı (Uluslararası Konferans), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 25 Haziran 2010.


Candaş, Ayşen. “Modernization Processes in Comparative Perspective: Sweden and Turkey”,Kopenhag Üniversitesi’nde Atölye Çalışması, Kopenhag, 5 Mart 2010.


Candaş, Ayşen. “On Artificial Solidarity, Double Moral Codes and Heteronomy,” Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, New Haven, ABD, 5 Şubat 2010.


Candaş, Ayşen. “Prerequisites of Democracy,” Establishing Order (Yale Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Konferans), İstanbul, 17-18 Temmuz 2010.


Candaş, Ayşen. “Rawls, Justice and Basic Structure,” Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Seminerleri, İstanbul, 7 Ocak 2010.


Savaşkan, Osman. " From 'Reciprocal' to 'Exchange' Relations: Urbanization Process in Turkey in the Context of Neo-liberal State Restructuring" Space and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies, 4-5 Aralık 2010, Los Angeles, ABD


Yakut-Çakar ve Volkan Yılmaz. " The Limits of Selectivity For Countries without Mature Welfare States." Social Policy Association Annual Conference, 5-7 Temmuz 2010, University of Lincoln, İngiltere.


Yılmaz, Volkan. " Türkiye Refah rejiminin Dönüşümü ve Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar." Boğaziçi Üniversitesi Sisyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü 1. Lisans Üstü Konferansı, Nisan 2010.


Yılmaz, Volkan. "Engellilik Üzerinden KApitalizmi Yeniden Okumak." Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü 3. Lisans Üstü Konferansı, Mayıs 2010.


Yılmaz, Volkan. "The Political Economy of Disability in Turkey's Welfare Regime." Political Economy of Employment Reform Panel, Dublin City University, İrlanda.


2009

Savaşkan, Osman. "Neoliberalizm ve Devletin Dönüşümü: Sosyal Politika Alanında Yeni Aktörler, Yeni Politikalar." 11. Ulusal Sosyal bilimler Konferansı, 9-11 Aralık 2009, Ankara.


Yakut-Çakar, Burcu ve H. Akay. “Informal Employment: Critical Reflections on Definitions and Incentives." European Research Institute Seminar, 27 Nisan 2009, University of Bath, İngiltere.


Yakut-Çakar, Burcu ve Yılmaz, Volkan. “Social Assistance in Turkey: On the Margins of Redistributive Justice?” CRSP Annual International Conference “Beyond Social Inclusion: Towards a More Equal Society?”, 22-23 Ocak 2009, Loughborough, İngiltere.


Yakut-Çakar, Burcu. “On the Possibility of a Comparative Southern European Cluster: Using EUROMOD to Argue for the Right to a Minimum Income.” EUROMOD Research Workshop, Institute for Social and Economic Research (ISER), 25 Haziran 2009, University of Ess


Yılmaz, Volkan ve Burcu Yakut-Çakar. “Türkiye’de Vatandaşlık Gelirini Savunmak.” davetli konuşmacı İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, 29 Mart 2009.


Yılmaz, Volkan. “All that is Common Melts Into Air: Neoliberalization of urban Land Regime in Turkey.” ISSC World Social Science Forum “One Planet-Worlds Apart?”, poster sunumu, 10-12 Mayıs 2009, Bergen, Norveç.


Yılmaz, Volkan. “Neoliberalizmin Kent Yüzü: TOKİ’nin Kurumsal Dönüşümü Bağlamında Hazine Arazilerinde Özel Mülkiyetin Tesisi.” Aşağıdakiler ve Yukarıdakiler II. Atatürk Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 26-28 Mart 2009.


2008

Buğra, Ayşe ve Burcu Yakut-Çakar. “Yapısal Değişim, Refah Rejiminin Dönüşümü ve Kadın İstihdamı: Türkiye Örneği." Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, Koç Üniversitesi, 29-30 Kasım 2008.


Kılıç, Azer. “Gender, Family and Children at the Crossroads of Social Policy Reform in Turkey: Alternating between Familialism and Individualization.” International Workshop: Children, Gender and Families in Mediterranean Welfare States, Hebrew University


Kılıç, Azer. “Sosyal Güvenlik Reformu Çercevesinde Kadınlar ve Vatandaşlık.” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Koç Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Kasım 2008.


Kılıç, Azer. “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika.” 13. Halk Sağlığı Güz Okulu: Sosyal Politika, Türk Tabipler Birliği, İzmir, 11-14 Ekim 2008.


Özateşler, Gül. "Gypsy flower sellers in the streets of Istanbul", Georgetown University, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Ağustos 2008.


Savaşkan, Osman. " Refah Devletinden Çalıştırma devletine: Yoksullara Yönelik Meslek Edindirme Programları." 10. Ulusal Sosyal Bilimler Konferansı, 28-30 Kasım 2008, Ankara.


Savaşkan, Osman. "Türkiye'de Sosyal Politikanın Dönüşümü." Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü 1. Lisans-Üstü Öğrenci Konferansı, 6-8 Aralık 2008.


Savaşkan, Osman. “Contemporary Social Policy in Turkey: Social Security Reform Process in the Context of Neo-liberal International Governance System.” Policy Transfer in a Globalizing konulu Uluslararası Konferans, 3-4 Temmuz 2008.


Savaşkan, Osman. “Neo-liberal Ortamda Sosyal Politikanın Yeniden Şekillenişi: Türkiye Örneği.” 13. Halk Sağlığı Güz Okulu: Sosyal Politika, Türk Tabipler Birliği, İzmir, 11-14 Ekim 2008.


Yakut-Çakar, Burcu ve “Comparative Analysis of Poverty and Inequality in Turkey.” I-CUE Final Conference on “Tax-Benefit Microsimulation in an Enlarged Union: Results from the I-CUE Project and Perspectives for the Future.” European Centre for Social Wel


Yakut-Çakar, Burcu ve Rana Jawad. “Social Policy and Religion in the Middle East: A Comparative Analysis of Turkey, Lebanon, Egypt and Iran” Social Policy Association Annual Conference on “Challenging Boundaries”, School of Social and Political Studies,


Yılmaz, Volkan ve Burcu Yakut-Çakar “Türkiye’de Merkezi Devlet Üzerinden Yürütülen Sosyal Yardım politikaları.” Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı, 1 Kasım 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi.


Yılmaz, Volkan. “2000’li Yıllarda Toplu Konut İdaresinin Kurumsal Dönüşümü: Devlet ve Özel Sektör İkiliğinin Ötesinde Düşünmek.” 14. Sosyoloji Ogrencileri Kongresi, Nisan 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi.


Yoltar, Çağrı. "Everyday Interactions Around the Green Card Scheme in Adıyaman: Mutual Suspicion and the Magical Presence of the State." Power: Forms, Dynamics and Consequences konulu Uluslararası Konferans, University of Tampere, Tampere-Finlandiya, 22 E


2007

Buğra, Ayşe. “Industrial Relations in Turkey.” Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, University of Amsterdam, 12 Kasım 2007.


Buğra, Ayşe. “Social Policy Change in Countries without Mature Welfare States: The Case of Turkey.” University of Economics and Business, Atina, Mart 2007.


Buğra, Ayşe. “Social Policy in Turkey and its Comparisons with European Social.”Amsterdam School for Social Science Research, University of Amsterdam, 13 Kasım 2007.


Kılıç, Azer. “Gender and Social Policy in Turkey: Towards Equal Citizenship?” The Second International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of Granada, Granada-İspanya, 10-13 Temmuz 2007.


2006

Buğra, Ayşe. “AKP, Liberalizm ve Sosyal Politika.” İslam ve Liberalizm: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ülke Deneyimleri konulu Uluslararası Sempozyum, Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir, 2 Kasım 2006.


Buğra, Ayşe. “Poverty and Citizenship: A Case Study on Contemporary Turkey.” Tradition, Environment and Publicness in Asia and the Middle East konulu Uluslararası Konferans, Chiba University, Japonya, Aralık 2006.


Günal, Asena. "Health, Poverty and Citizenship in Republican Turkey: From the Socialization Law to the Green Card Scheme." Changing Values-Changing Welfare States: on the European Dimension of German and Turkish Social Policy, Graduate School of Social Sc


Yakut-Çakar, Burcu ve H. Akay. “Informal Employment and Transformation of EU Social Policy”, International Post-Graduate Conference on “Shaping European Systems of Work and Welfare”, Finnish National Graduate School on Work and Welfare Studies – LabourNet


Yakut-Çakar, Burcu. “Informal Employment and Transformation of Social Policy in European Union.” Conference on Transformation of Social Policy in Europe, ODTÜ, Ankara, 13-15 Nisan 2006.


Yakut-Çakar, Burcu. “Trade Unions and Welfare Reform: A Case Study on (Recent) Social Security Reforms in Turkey.” Changing Values-Changing Welfare States: on the European Dimension of German and Turkish Social Policy, Graduate School of Social Sciences a


Yakut-Çakar, Burcu. “Welfare Implications of Skill-Biased Technical Change” (H. Akay ile birlikte) 4th Annual ESPAnet Conference 2006 on “Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality”, ESPANet ve Zentrum for Sozialpoliti


Yoltar, Çağrı. "The Green Card Scheme: An Ethnography of ‘the State’ and Its ‘Poor Citizens’ in Adıyaman", Reproductive Health Working Group Annual Meeting başlıklı Uluslararası Toplantı, İstanbul, 1-3 Temmuz 2006.


2005

Ağartan, Kaan ve Barış Ünlü “Revisiting Modern Empires in the Light of the Mediterranean World.” XIVth Annual World History Association Conference, Al Akhawayn University, Ifrane, Fas, 27-29 Haziran 2005.


Ağartan, Kaan ve Barış Ünlü. “Politics and Economy in Empire: The Mediterranean Antiquity and the Modern World Compared.” 2005 Great Lakes Graduate Student Conference on Political Economy, Cornell University, Ithaca, NY, ABD, 12-13 Mayıs 2005.


Ağartan, Kaan. “Changing Conceptions of Empire: A Polanyian Perspective” (Barış Ünlü ile birlikte) Xth International Karl Polanyi Conference on “Protecting Society and Nature from Commodity Fiction.” Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, İstanbul,


Ağartan, Kaan. “From Moscow to Brussels via Washington: Remaking the Welfare State in Central and East Europe.” 100th Annual Meeting of American Sociological Association, Welfare State Session, Philadelphia, ABD, 13-16 Ağustos 2005.


Ağartan, Kaan. “Organizing Labor Across Borders: The European Union and the Turkish Experience.” Mini-Conference on Global Labor, The American Sociological Association Sections on Political Economy of the World System, University of Pennsylvania, Philadel


Ağartan, Tuba. “Public Health as a Magic Bullet.” Social Policy Association 38th Annual Conference: Well Being and Social Justice, University of Bath, İngiltere, 27-29 Haziran 2005.


Ağartan, Tuba. “Reforming the Health System in Turkey: The Role of International Assistance.” Changing Values-Changing Welfare States: on the European Dimension of German and Turkish Social Policy, Bremen, Almanya, 26-28 Ekim 2005.


Ağartan, Tuba. “Transformation of the Turkish Welfare System: The Case of Health Care Reform.” ESPANET Young Researchers Workshop, CEVIPOF, Fransa, 30 Haziran- 3 Temmuz 2005.


Buğra, Ayşe. “La réforme du systeme de sécurité sociale: entre libéralisme et droits sociaux universels”, FASOPO (Fonds d’Analyse des Sociétés Politiques) “La Turquie candidate: économie et société” konulu Uluslararası Konferans, Paris, 8 Ocak 2005.


Buğra, Ayşe. “Perspectives on Poverty and Social Policy in Republican Turkey”, Special Lecture Series on Modern Turkey, Center for Middle Eastern Studies, University of California, Berkeley, 7 Nisan 2005.


Buğra, Ayşe. “Poverty and Social Citizenship.” Multiple Modernities konulu Uluslararası Çalıştay, Koç Üniversitesi, Istanbul, 27 Mayıs 2005.


Yakut-Çakar, Burcu. “European Social Policy and Minimum Income Schemes in Europe.” Human Rights for All konulu konferans, Social Participation and Development Foundation, Ankara, 2-3 Nisan 2005.


2004

Buğra, Ayşe. “Facing the Challenge of New Poverty in Turkey.” Central European University, Budapest, 3 Mart 2004.