MAKALELER

2017

Akkan B. The Politics of Care in Turkey : Sacred Familialism in a Changing Political Context, Social Politics (yayın aşamasında 2018)


Akkan B., Deniz M. B. and Ertan M. (2017) Romanization of Poverty: Spatial Stigmatization of Roma Neighbourhoods in Turkey, Romani Studies, 27(1): 73-93.


Uyan-Semerci P,Erdoğan E.Akkan B.,Müderrisoğlu S.,Karatay A. (2017) ‘Contextualizing Subjective Well-being of Children in Different Domains: Does Higher Safety Provide Higher Subjective Well-being for Child Citizens?’, Children and Youth Services Review


2016

Göçmen, İ., & Yılmaz, V. (2016). Exploring Perceived Discrimination Among LGBT Individuals in Turkey in Education, Employment, and Health Care: Results of an Online Survey. Journal of Homosexuality, 1-17.


Yilmaz, V. (2016). Youth welfare policy in Turkey in comparative perspective: a case of ‘Denied Youth Citizenship’, Southeast European and Black Sea Studies, http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2016.1232894.


Yılmaz, V., and Göçmen, İ. (2016) Denied Citizens of Turkey: Experiences of Discrimination Among LGBT Individuals in Employment, Housing and Health Care. Gender, Work & Organization, doi: 10.1111/gwao.12122.


2015

Birelma, Alpkan. Türkiye'de Taşeron Çalışma, Toplum ve Bilim, Haziran 2015


Gürsoy, Özgür Burçak. "’Adil ve Bağımsız’ Piyasa Yönetimi: Sol Popülizmin 1970’ler Evreninden Bir Kesit." Toplum ve Bilim no: 133, Haziran 2015


Gürsoy, Özgür Burçak. Struggle Over Regulation in the Turkish Tobacco Market: The Failure of Institutional Reform, 1938–1960, Turkish Studies, Published online: 16 Oct 2015.


2014

Atlı, Altay. 2014 Sonrası Afganistan’da Çin Faktörü, Analist, Kasım 2013, s.44-45.


Atlı, Altay. Asya Ekonomilerinde Yeni Yönelimler, Analist, Ocak 2014, s.52-55.


Atlı, Altay. Asya’da Seçim Günleri, Analist, Mayıs 2014, s.64-65.


Atlı, Altay. Asya’nın Kadınları, Analist, Mart 2014, s.62-65.


Atlı, Altay. Kırım Krizi Karşısında Çin ve Japonya, Analist, Nisan 2014, s.50-51.


Atlı, Altay. Pasifik’in Kilit Ülkesi Avustralya, Analist, Şubat 2014, s.60-63.


Atlı, Altay. Rusya’nın Asya Açılımı, Analist, Haziran 2014, s.54-55.


Buğra, Ayşe. “Revisiting the Wollstonecraft Dilemma in the Context of Conservative Liberalism: The Case of Female Employment in Turkey”, Social Politics 21 no. 1 (2014): 148-66.


Candas, Aysen and Y. Silier. “Quietly Reverting Public Matters into Private Troubles: Gendered and Class-Based Consequences of Care Policies in Turkey,” Social Politics 21 no. 1 (2014): 103-23.


Göçmen İpek, Volkan Yilmaz, Cansu Atlay “Herkes icin Saglik: LGBTI Bireylerin Esenligini Hedefleyen Saglik Hizmetlerine Dogru“ Toplum ve Hekim, 2014, 29(4).


Göçmen, İpek. “Religion, Politics and Social Assistance in Turkey: The Rise of Religiously Motivated Associations,” Journal of European Social Policy 24 no.1 (2014): 92-102.


Özateşler, Gül. “Multidimensionality of Exclusionary Violence: A Case of Anti-Gypsy Violence in Turkey,” Ethnicities (online olarak, 2014).


Özbek, Nadir. “Tanzimat Devleti, Vergi Sistemi ve Toplumsal Adalet, 1839-1908.” Toplumsal Tarih, no. 252 (2014): 24-30.


2013

Atlı, Altay. Akdeniz Oyunları ve Uluslararası İlişkiler, Analist, Haziran 2013, s.70-73.


Atlı, Altay. Asya’nın Uyanan Devi Endonezya, Analist, Temmuz 2013, s.60-63.


Atlı, Altay. Avrupa-Asya Diyaloğu ve Türkiye, Analist, Aralık 2013, s.54-55.


Atlı, Altay. Çin Olmadan Ekonomik Entegrasyon, Analist, Eylül 2013, s.42-43.


Atlı, Altay. Değişen Moğolistan’ın Kalbinde: Ulanbator, Analist, Nisan 2013, s.58-61.


Atlı, Altay. Kore’de Bitmeyen Savaşın Mirası, Analist, Ağustos 2013, s.62-63.


Atlı, Altay. Ortadoğu’nun Yeni Aktörü Çin, Analist, Ekim 2013, s.52-53.


Buğra, Ayşe ve Osman Savaşkan, " Türkiye'de Özel Sektör ve Siyaset," Perspectives, sayı:5 (2013): 26-30.
» Makale için tıklayın.


Buğra, Ayşe ve Osman Savaşkan, " Türkiye'de Özel Sektör ve Siyaset," Perspectives, sayı:5 (2013): 26-30.


Buğra, Ayşe “Revisiting the Wollstonecraft Dilemma in the Context of Conservative Liberalism: The Case of Female Employment in Turkey”, Social Politics (2013)


Candas, Aysen ve Y. Silier. Quietly Reverting Public Matters into Private Troubles: Gendered and Class-Based Consequences of Care Policies in Turkey, Social Politics (forthcoming)


Göçmen, İpek. “The Role of Faith-Based Organizations in Social Welfare Systems: A Comparison of France, Germany, Sweden and the United Kingdom" Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly , 2013, 42(3): 495-516.


Küçükceran, Zeynep. “II. Abdülhamid Dönemi Selanik Kırsalında Tarım Ekonomisi ve Eğitim İlişkisi”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 16, (2013, Yaz), 7-40.


Özateşler, Gül "The Gypsy Stigma and Exclusionary Violence in Turkey: The Forced Dislocation of Gypsies from a Turkish Town, Bayramic in 1970" (forthcoming) Ethnicities (ETN), (SSCI)


Özatesler, Gul, (2013) Avrupa’da Roma/Cingene Sosyal Politikalari Journal of Humanities, Dokuz Eylul University, Vol.1, N.3


Perinçek Karavit, Kiraz. Nobel ödüllü Çinli yazar Mo Yan: “İnsanlık tarihinde mucize diye bir şey var”, Aydınlık gazetesi, 14 Aralık 2013, s.20.


Yazıcı, Berna (2013). Towards an Anthropology of Traffic: A Ride through Class Hierarchies on Istanbul’s Roadways, Ethnos: Journal of Anthropology. 78 (4): 515-542. (DOI:10.1080/00141844.2012.714395)


Yazıcı, Berna. "Güncel Sosyal Bilim Analizinin Sihirli Anahtarı: 'Neoliberalizm'? Toplum ve Bilim, sayı (128): 7-31. 2013


Yılmaz, Hakan, Emre Erdoğan. “ Turkey’s ‘Culturalization’ in European Public Opinion, the Prospects of a Cosmopolitan Europe and the Challenges Facing Turkey” 2013. Institut du Bosphore, Débats du Bosphore, Avenir de L'Europe
» Makale için tıklayın.


Yılmaz, Hakan.13 Kasım 2014. “Kürt kimliği, Kürt sorunu ve çözüm süreci: Kamuoyundaki algılar ve tutumlar”, Heinrich Böll Stiftung Derneği


2012

Ayşe Buğra and Osman Savaşkan," Politics and class: The Turkish business environment in the neoliberal age," New Perspectives on Turkey, no.46 (2012): 27-63.


Özar, Şemsa and Burcu Yakut-Çakar (2012). "Aile, Devlet ve Piyasa Kıskacında Boşanmış Kadınlar." Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, V:16.


Özar, Şemsa and Burcu Yakut-Çakar (2012). "Aile, Devlet ve Piyasa Kıskacında Boşanmış Kadınlar." Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, V:16.


Özateşler, Gül “From Drivers’ Fight to Gypsy Hunt: The Forced Dislocation of Gypsy People from the Town of Bayramic, Turkey in 1970” Basımı onaylanmış makale, The Low Countries Journal of Social and Economic History, (Historical Abstracts, and America),


Özateşler, Gül “Gypsies in the Economy of Turkey Through a focus on Gypsy flower sellers in the streets of Istanbul. Düzeltme koşullu makale, Romani Studies, The Journal of Gypsy Lore Society, (2012) (SSCI)


Özbek, Nadir. “The Politics of Taxation and “the Armenian Question” during the Late Ottoman Empire (1876-1908)”,Comparative Studies in Society and History 54, no. 4 (2012): 770-97.


Yakut-Cakar, B., Erus, B. and Adaman, F. (2012) “An inquiry on introducing a minimum income scheme in Turkey: Alternating between cost efficiency and poverty reduction”, Journal of European Social Policy, 22(3) 305–318.


Yakut-Cakar, B., Erus, B. and Adaman, F. (2012) “An inquiry on introducing a minimum income scheme in Turkey: Alternating between cost efficiency and poverty reduction”, Journal of European Social Policy, 22(3) 305–318.


Yazıcı, Berna. “The Return to the Family: Welfare, State and Politics of the Family in Turkey”, Antropological Quarterly (SSCI). 85 (1): 103-140.


Yazıcı, Berna. “The Return to the Family: Welfare, State and Politics of the Family in Turkey”, Antropological Quarterly 85 (1): 103-140.


2011

Buğra, Ayşe (2011). "Bir Politika Sorunu Olarak Yoksulluk ve CHP." Görüş Dergisi, no.66 (2011): 54-58.
» Makale için tıklayın.


Buğra, Ayşe ve Ayşen Candaş (2011). "Change and Continuity Under an Eclectic Social Security Regime: The Case of Turkey." Middle Eastern Studies, 47 (3):515-528.


Göçmen, İpek. “Muhafazakarlık, Neoliberalizm ve Sosyal Politika: Türkiye’de Din Temelli Sosyal Yardım Organizasyonları” (Conservatism, Neoliberalism and Social Policy: Religiously Motivated Social Assistance Organizations) Doğu Batı, 58: 2011.


Keyder, Çağlar (2011). " Crisis, Underconsumption, and Social Policy." Georgi Derluguian ve Craig Calhoun (der.), Business As Usual: The Roots of Global Financial Meltdown ( Possible Futures) icinde. New York: NYU Press.


Keyder, Çağlar ve Zafer Yenal (2011). "Agrarian Change Under Globalization: Markets and Insecurity in Turkish Agriculture." Journal of Agrarian Change, 11(1): 60-86.


2010

Buğra, Ayşe ve Osman Savaşkan (2010). “Yerel Sanayi ve Bugünün Türkiye’sinde İş Dünyası.” Toplum ve Bilim, 118: 92-123.


Buğra, Ayşe ve Ayşen Candaş (2010). “Solidarity Among Strangers: A Problem of Coexistence in Turkey.” Constellations, 17 (2): 293–311.


Buğra, Ayşe ve Burcu Yakut Çakar (2010). "Structural Change, Social Policy Environment and Female Employment: The Case of Turkey." Development and Change, 41(3): 517-538.


Keyder, Çağlar (2010). " Istanbul into the Twenty-First Century." Deniz Göktürk, Levent Soysal ve İpek Türeli (der.), Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? içinde s.25-35. London: Routledge.


Keyder, Çağlar (2010). "Port-cities in the Mediterranean during the Belle Epoque." Biray Kolluoğlu ve Meltem Toksöz (der.), Cities of the Mediterranean: From the Ottomans to the Present Day içinde. London: I.B. Tauris.


Keyder, Çağlar ve Zafer Yenal (2010). " Rural Transformation Trends and Social Policies in Turkey in the Post-Developmentalist Era." Barış Kayapınar, Fikret Adaman ve Gökhan Özertan (der.), Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the W


Keyder, Çağlar, Nikiforos Diamamdouros ve Thalia Dragonas (2010). "Introduction. Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey içinde. London: I.B. Tauris.


Kılıç, Azer (2010). " Children, Gender and Family at the Crossroads of Social Policy Reform in Turkey: Alternating Between Familialism and Individualization." John Gal ve Mimi Ajzenstadt (der.), Children, Gender and Families in Mediterranean Welfare State


Yakut-Çakar, Burcu ve Rana Jawad (2010). “Religion and Social Policy in the Middle East: The (Re)Constitution of an Old-New Partnership." Social Policy and Administration, 44 (6): 658-672.


Yakut-Çakar, Burcu ve Volkan Yılmaz (2010). “Gelir Hakkı: Neden Sol bir Talep?,” TÜRK-İŞ Dergisi, Sayı: 389.


2009

Buğra, Ayşe, Fikret Adaman ve Ahmet İnsel (2009). "Societal Context of Labor Union Strategy: The Case of Turkey." Labor Studies Journal, 34 (2): 168-188.


Keyder, Çağlar (2009). "Disoccupazione, dis-Integrazione e Politica Soziale." Marta Petrusewicz, Jnae Schneider, ve Peter Schneider (der.), I Sud: Conoscere, Capire, Cambiere içinde. Bologna: II Mulino.


Özbek, Nadir. “‘Beggars’ and ‘Vagrants’ in State Policy and Public Discourse During the Late Ottoman Empire: 1876-1914.” Middle Eastern Studies 45, no. 5 (2009): 783-801.


Savaşkan, Osman (2009). " Neo-liberalizm ve Yeni Sosyal Politika Ortamı: Türkiye'de Çalıştırma Programları ve Emek Piyasaları." Türkiye'de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus-Devlet içinde. İstanbul: Yordam, 2009.


Yakut-Çakar, Burcu ve Volkan Yılmaz (2009). "Sınıf ve Vatnadaşlık Ekseninde Türkiye'de Sosyal Yardım Politikalarını Yeniden Düşünmek." Toplum ve Demokrasi, n.4


Yılmaz, Volkan (2009). "Siyasi Örgütlenmelerde Genç Olmak: Kurtarmaya Giderken Yakalandıklarımız." Cemil Poyraz (der.), Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri içinde s.191-205. İstanbul: TÜSES.


Yoltar, Çağrı (2009). “When the Poor Need Health Care: An Ethnography of State and Citizenship in Turkey.” Middle Eastern Studies, 45 (5): 769-782.


2008

Buğra, Ayşe (2008). "Poverty and Citizenship: A Case Study on Turkey." International Journal of Public Affairs, 4: 75-86.


Buğra, Ayşe ve Sinem Adar (2008). “Social Policy Change in Countries without Mature Welfare States: The Case of Turkey." New Perspectives on Turkey, 38: 83-106.


Keyder, Çağlar (2008). " A Brief History of Modern Istanbul." Reşat Kasaba (der.), Cambridge History of Modern Turkey içinde, 504-524. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.


Keyder, Çağlar (2008). " Europe and Ottoman Empire in Mid-Nineteenth Century." Philip L. Cottrell (der.), East Meets Wests: Banking and Commerce in the Ottoman Empire içinde, s. 41-59. Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate


Kılç, Azer (2008). “The Gender Dimension of Social Policy Reform in Turkey: Towards Equal Citizenship?” Social Policy & Administration, 42 (5): 487-503.


Kılıç, Azer (2008). “Continuity and Change in Social Policy Approaches Toward Women,” New Perspectives on Turkey, 38: 135-58.


Kılıç, Azer (2008). “Toplumsal Cinsiyet Gözüyle Sosyal Politika Reformu." Toplum ve Hekim, 23 (5): 396-400.


Kılıç, Azer (2008). “Toplumsal Cinsiyet, Yapabilirlik Yaklaşımı ve Sosyal Politika.” Amargi, 8: 33-35.


Özbek, Nadir. “The Politics of Modern Welfare Institutions in the Late Ottoman Empire (1876-1909).” International Journal of Turcologia 3, no. 5 (2008): 42-62


Savaşkan, Osman. (2008) "Neo-liberalizm ve sosyal Politikanın Yeniden Kurumsallaşma Süreci:Türkiye Örneği." Toplum ve Hekim, (23): 5, 382-390.


Yakut-Çakar, Burcu ve Volkan Yılmaz (2008). "Türkiye'de Merkezi Devlet Üzerinden Yürütülen Sosyal Yardımlar Üzerine." Dayanışma, 1 (1): 78-85.


Yılmaz, Volkan (2008). “NGOs and Millenium Development Goals: Citizen Action to Reduce Poverty.” Jennifer M. Brinkerhoff, Stephen C. Smith, Hildy Teegen (der.), kitap eleştirisi, CEU Political Science Journal, 3(4)


2007

Adar, Sinem (2007). “Turkey: Reform in Social Policy.” European Journal of Social Policy, 17 (2): 167-168.


Ağartan, Tuba (2007). “Sağlıkta Reform Salgını.” Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba. Ağartan ve Çağrı Yoltar (der.), Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar içinde, s.37-55. İstanbul: İletişim Yayınları.


Buğra, Ayşe (2007). "AKP Döneminde Sosyal Politika ve Vatandaşlık." Toplum ve Bilim, no.118, s.143-167.


Buğra, Ayşe (2007). "Introduction." Ayşe Buğra ve Kaan Ağartan (der.), Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project içinde, s. 1-13. New York, NY: Palgrave Macmillan.


Buğra, Ayşe (2007). “Polanyi’s Concept of Double Movement and Politics in the Contemporary Market Society.” Ayşe Buğra ve Kaan Ağartan (der.), Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project içinde, s.173-191. New


Buğra, Ayşe (2007). “Poverty and Citizenship: An Overview of the Social Policy Environment in Republican Turkey.” International Journal of Middle East Studies, 39 (1): 33-52.


Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder (2007). "Önsöz." Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder (der.), Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru içinde, s.7-17. İstanbul: İletişim Yayınları.


Buğra, Ayşe ve N. Tolga Sınmazdemir. "Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem: Nakit Gelir Desteği." Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder (der.), Bir temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru içinde s.85-115. İstanbul: İletişim Yayınları.


Buğra, Ayşe ve N. Tolga Sınmazdemir. "Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem: Nakit Gelir Desteği." Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder (der.), Bir temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru içinde s.85-115. İstanbul: İletişim Yayınları.


Keyder, Çağlar (2007). "Dilemmas of Critique." New Perspectives on Turkey, n.37.


Keyder, Çağlar (2007). "Giriş." Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan ve Çağrı Yoltar (der.), Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar içinde, s.15-37. İstanbul: İletişim Yayınları.


Keyder, Çağlar (2007). "Giriş." Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan ve Çağrı Yoltar (der.), Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar içinde, s.15-37. İstanbul: İletişim Yayınları.


Keyder, Çağlar ve Anna Frangoudaki (2007). " Introduction." Çağlar Keyder ve Anna Frangoudaki (der.), Ways to Modernity: Greece and Turkey in Encounters with Europe, 1850-1950 içinde. London: I.B. Tauris.


Üstündağ, Nazan ve Çağrı Yoltar (2007). "Türkiye'de Sağlık Sisteminin Dönüşümü: Bir Devlet Etnografisi." Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan ve Çağrı Yoltar (der.), Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar için


Yakut-Çakar, Burcu (2007). “Turkey.” Bob Deacon and Paul Stubbs (der.), Social Policy and International Interventions in South East Europe içinde, s.103-130. Edward Elgar.


Yakut-Çakar, Burcu (2007). “Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Genel Bakış: Leaken Göstergeleri ile Avrupa Birliği’nde Durum.” Tes-İş Dergi, Haziran sayısı, 90-94.


Yakut-Çakar, Burcu ve Gökhan Atılgan (2007). “Sunuş.” Tes-İş Dergi, Haziran sayısı, 68-69.


2006

Adar, Sinem (2006). “Kimin İçin, Ne Kadar Guvenlik?” Birikim, 205/206: 14-18.


Buğra, Ayşe (2006). "Türkiye'de Sağ ve Sosyal Politika." Toplum ve Bilim, no.106, s.43-68.


Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder (2006). "Önsöz." Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder (der.), Sosyal Politika Yazıları içinde, s.7-19. İstanbul: İletişim Yayınları.


Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder (2006). “Turkish Welfare Regime in Transformation." Journal of European Social Policy, 16 (3): 211-228.


Günal, Asena (2006). "Can Havliyle Düşünmek: Onuncu Karl Polanyi Konferansı Üzerine", Toplum ve Bilim, no. 105: 306-308.


Günal, Asena (2006). "Sağlıkta Reform, Ama Nasıl?", Gelecek Dergisi, sayı 29.


Keyder, Çağlar (2006). " Law and Legitimation in Empire." Craig Calhoun, Frederick Cooper ve Kevin Moore (der.), Lessons of Empire: Imperial Histories and American Power içinde. New York, New Press, 2006.


2005

Keyder, Çağlar (2005). " A History and Geography of Turkish Nationalism." Faruk Birtek ve Thalia Dragonas (der.), Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey icinde, s.3-18. London: Routledge.


Keyder, Çağlar (2005). “Globalization and Social Exclusion in Istanbul.” International Journal of Urban and Regional Research, 29(1): 124-134.


Keyder, Çağlar (2005). “Transformations in urban structure and the environment in Istanbul.” Fikret Adaman and Murat Arsel (der.), Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development icinde, s. 201-216. Aldershot, Hants, Englan; Burlingten, VT: