TEZLER

Doktora Tezleri

İşçi Sınıfını Ararken: Istanbul’un Bir Mahallesinde İşçi Öznellikleri ve Direniş (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2016

The Politics of Religiously Motivated Welfare Provision (Max Planck Institute for the Study of Societies) | 2011

Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizliğin Karşılaştırmalı Analizi (Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü) | 2010

Türkiye Sağlık Sisteminin Dönüşümü: Tarihsel Arkaplan ve Reform Deneyimleri (Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) | 2008

Social Work and the Politics of the Family at the Crossroads of Welfare Reform in Turkey (New York Universitesi Antropoloji Bölümü) | 2007

Cumhuriyet Türkiye’sinde Sağlık ve Vatandaşlık: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonunun Tarihsel Bir Analizi (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2007


Yüksek Lisans Tezleri

Türkiye’de Sosyal Konut Politikası ve Refah Rejimi: Karşılaştırmalı Perspektif (Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı) | 2017

Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Çekişen Rolleri: Sınıf ve Politik Kimlikleri (Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı) | 2017

Türkiye’nin Yerel Refah Sistemi: İstanbul’daki Belediye Bakım Hizmetleri Örneği (Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı) | 2017

Türkiye’de Değişen Emeklilik Biçimleri: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Metal Sanayi ve Belediye Sektörü İşçileri (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2015

Farklı ve Cinsiyetlendirilmiş İş Ahlakı: Bursa’daki Sanayileşme Döneminde Bulgaristan Göçmeni Kadın İşçiler (1968-1978) (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2011

Telefonlar Kimin İçin Çalıyor? Türkiye Çağrı Merkezi Endüstrisi ve Çok- Dilli Çağrı Merkezlerinde İşin Deneyimlenmesi (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2010

Gecekondu Dönüşüm Projelerine Karşı Mahalle Örgütlenmeleri: Istanbul Başıbüyük ve Ankara Dikmen Vadi Örnekleri (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2010

Türkiye Refah Rejiminde Engelliliğin Politik Ekonomisi (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2010

Hayırseverlik ve Yaşlı Bakımı: İstanbul’daki Gayrimüslim Cemaat Hastaneleri (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2009

Yeni Çağ’da Endüstri Mesleki Eğitimle Üretilen Yeni İşçiler: Alibeyköy Okulu’nda İşçi Sınıfı Deneyimi (Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) | 2008

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gözünden Türkiye’de 1990 Sonrası Sosyal Hizmet Sektörü (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2008

Türkiye’de Güncel Sosyal Politika: Uluslar arası Neo-liberal Yönetisim Sistemi Baglamında “Workfare” Programları (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2007

Milli Eğitim Şuraları ve Siyasi ve İntikallar: 1939 – 1960 Eğitim Üzerinde Değişen Algılar ve Diyalog Müzakereler (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2007

Türkiye’de Mesleki Eğitim Sisteminin Dönüşümü: Yaşamboyu Öğrenen Sadık Teknisyenlerin Yaratılması (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2007

DGTS Entegrasyonu: Türkiye Tüberküloz Kontrolünde Yeni Bir Dönem (Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) | 2007

Yeşil Kart Sistemi: Adıyaman'da "Devlet" ve "Yoksul Vatandaşlar" Üzerine Etnografik Bir Çalışma (Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) | 2007

Classification of welfare regimes using cluster analysis: Where does Turkey stand (Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü) | 2006

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika: Pozitif Ayrımcılık mı, yoksa Kadınlar için İkinci Sınıf Vatandaşlık mı? (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2006

Kentsel Dönüşümün Sosyal Politikası: Türkiye’de 1980lerden Günümüze Sosyal Konut Politikaları (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2006

Verem, Tıp ve Siyaset: Erken Cumhuriyet Döneminde Kamu Sağlığı (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2006

İstanbul hazırgiyim sanayiinin atölye sistemindeki toplumsal üretim ilişkileri (Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) | 2006

1930lar Türkiye’sinde Kadın Bedeni Üzerine Sosyal Politikalar (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü) | 2004

Güncel Dönüşümü İçerisinde Türk Refah Rejimi (Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü) | 2003