TEZLER

Tezler / Türkiye’de Mesleki Eğitim Sisteminin Dönüşümü: Yaşamboyu Öğrenen Sadık Teknisyenlerin Yaratılması (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Ergin Bulut tarafından Eylül 2007’de teslim edilen tezin kısa özeti

Başlık: Türkiye’de Mesleki Eğitim Sisteminin Dönüşümü: Yaşamboyu Öğrenen Sadık Teknisyenlerin Yaratılması

Bu tez, Türkiye’de mesleki eğitim siteminin şu anki dönüşümünü incelemektedir. “Meslek liseleri birdenbire neden memleket meselesi oldu?” sorusuyla başlayan tez, söz konusu dönüşümün arkasındaki sosyal ve ekonomik nedenleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünleşmesinin dünyada genel olarak ekonomi ve eğitimde görülen eğilimlerle ilişkisini kuran çalışma, sermaye çevrelerinin mevcut sistemi yaşamboyu öğrenmeye dayalı modüler bir biçime sokma çabalarının sebeplerini ortaya koymaktadır. Tezde bilgi ekonomisi ve yaşamboyu öğrenme gibi kavramların anlamları sorgulanmakta ve bunların, modüler, yaşamboyu öğrenen mavi yakalı işçilerin yaratılması açısından ne gibi implikasyonları olabileceği deşifre edilmeye çalışılmaktadır. Tez, mesleki eğitim sistemine ilişkin hakim işlevselci perspektife meydan okumakta ve genel olarak eğitimin özel olarak da mesleki eğitimin siyasi yapısını vurgulamaktadır. İstanbul’da bir meslek lisesinde yapılan saha çalışması ile bu tez, sermayenin kendi sadık teknisyenlerini eğitebilmek için ne gibi teknik ve stratejilere başvurduğunu bulmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda tez, özel şirketler ve meslek liselerinin mevcut entegrasyonuna, sermayenin uluslararasılaşması, vasıflı işgücü ihtiyacı ve esnek piyasalar bağlamında bakılması gerektiğini önermektedir. Zira bütün bunlar, hiç şüphesiz gençlerin zihinlerinin kültürel olarak dönüşümünü ve toplumsal eşitsizliklerin söz konusu gençlerin algılarında normalleştirilmesini gerektirmektedir.

 

2007