TEZLER

Tezler / Hayırseverlik ve Yaşlı Bakımı: İstanbul’daki Gayrimüslim Cemaat Hastaneleri (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Burak Şahin
tarafından Eylül 2009’de teslim edilen tezin kısa özeti
 
Başlık: Hayırseverlik ve Yaşlı Bakımı: İstanbul’daki Gayrimüslim Cemaat Hastaneleri
 
Bu tez İstanbul’daki Gayrimüslim cemaat hastanelerinin, onları bugün diğer özel
hastanelerden ayıran sosyal işlevlerini ve özelliklerini incelemektedir. Tez, Balıklı Rum
Hastanesi, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi, Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi ve Surp
Agop Hastanesi’ni ele alarak Gayrimüslim cemaat hastanelerinin öne çıkan işlevlerinin
hayır işleri çerçevesindeki yaşlı bakımı olduğunu iddia eder. Hastanelerin sosyal
rollerinin analizi, adı geçen hastanelerdeki hayır işlerinin incelenmesi yoluyla sosyal
yardımı işaret eden bir kavramsal çerçevenin içine oturtulmuştur. 
Temel olarak derinlemesine mülakatlara ve hastane vakıflarının yayınlarına
dayanan çalışma, adı geçen hastanelerin ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki sosyal rollerini millet sistemi bağlamında detaylandırır.
Cumhuriyet döneminde hastanelerin statüsündeki değişimi hayırseverlik açısından
gösterdikten sonra, tez İstanbul’daki Gayrimüslim cemaat hastanelerinde günümüzde
sağlanan hayır işleri bağlamındaki yaşlı bakımına odaklanır. Ulaşılan sonuç bu
hastanelerin fakir yaşlılara ücretsiz bakım sağladıklarıdır. Her cemaatin varlıklı
mensupları tarafından desteklenen yaşlı bakımı, her yaşlıya açık olmasına rağmen,
cemaat mensubu yaşlılara öncelik tanınmaktadır. Ek olarak, cemaat mensubu yaşlıların
yaşlı bakımı almaya karar vermelerinde, bu hastanelerde desteklenen cemaatsel bağların
etkili olduğu görülmüştür.

 

2009