TEZLER

Tezler / Telefonlar Kimin İçin Çalıyor? Türkiye Çağrı Merkezi Endüstrisi ve Çok- Dilli Çağrı Merkezlerinde İşin Deneyimlenmesi (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü)

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans
derecesi için Ataman Osman Avdan tarafından Haziran 2010’da teslim edilen
tezin özeti

Başlık: Telefonlar Kimin İçin Çalıyor? Türkiye Çağrı Merkezi Endüstrisi ve Çok-Dilli Çağrı Merkezlerinde İşin Deneyimlenmesi 

 

Bu çalışmada Türkiye çağrı merkezi endüstrisinin anahatları ve onun bir alt kolu olan
çok-dilli çağrı merkezlerinde çalışanların işi deneyimleme biçimleri incelenmektedir.
Çağrı merkezlerinin yaygınlaşması, işgücünün niteliklerine, merkezlerin coğrafi
dağılımına, devletin ve kamu kuruluşlarının endüstri ile ilişkilerine, servislerin
uluslararasılaşmasına ağırlık verilerek incelenmiş, Türkiye çağrı merkezi
endüstrisinin dünyadaki yeri araştırılmıştır. Bu yeni işyerlerinde nasıl bir istihdam
yaratıldığını, çalışma koşullarını, buralarda kimlerin çalıştığını, onların vasıfları, işe
yaklaşımları, beklentileri ve iş tatminlerini tespit edebilmek için yarı-yapılandırılmış
mülakat yöntemi seçilmiş, dört farklı tipteki şirketlerden işçilerle görüşülmüştür. 
Göçmen olanlar ve olmayanlar olarak iki farklı işçi grubu tespit edilmiştir. Çalışma,
farklı hayat deneyimlerinin farklı iş deneyimlerine yol açtığını ve yaygın
varsayımların aksine, görece yüksek maaşlı çok-dilli çağrı merkezlerinde bile geçici
nitelikte bir istihdam yaratıldığını, ancak seçenekleri kısıtlı kimselerin çağrı
merkezlerini bir iş fırsatı olarak gördüğünü iddia etmektedir.

 

2010