Türkiye Yoksullukla Mücadele Ağı Girişimi

Türkiye Yoksulluk ile Mücadele Ağı Girişimi, yoksulluğu sadece gelir yetersizliği olarak değil aynı zamanda bir sosyal dışlanma sorunu olarak tanımlar; sosyal politika süreçlerini etkilemek amacıyla savunuculuk ve ağ oluşturma alanında faaliyet gösterir.